Na co v rámci BOZP nezapomínat v letních měsících?

Vysoké letní teploty netrápí pouze pracovníky vykonávající svou práci venku, ale i ty ve vnitřních prostorách (haly, kanceláře a další). Vystavení pracovníků vysokým teplotám může navíc vézt k jejich únavě, snížení produktivity, zvýšení rizika pracovního úrazu či zvyšování nákladů. Na co se tedy v létě v rámci BOZP zaměřit?

Ani moc horko, ani moc zima

Maximální teplota, která by na pracovišti neměla být překročena, je dána Tabulkou č. 2 v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ta třídí nevenkovní pracoviště do 8 tříd (I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V) na základě náročnosti, resp. celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřeného v brutto hodnotách a ztrátě tekutin za osmihodinovou směnu. Na základě zařazení do dané třídy lze odvodit, jaká maximální teplota je právě na vašem pracovišti přístupná.

Logickým krokem při vysokých teplotách na pracovišti je snaha o jejich snížení. Jak konkrétně to zaměstnavatel vyřeší, ale není zákonem stanoveno.  Je to tedy pouze na jeho zvážení a možnostech. Pokud se rozhodne využít pro snižování teploty na pracovišti klimatizaci, měl by pamatovat na rozdíl vnějších a klimatizovaných prostor,který by neměl překročit 5-6 °C, v opačném případě hrozí nežádoucí nachlazení zaměstnanců.

Zajištění pitné vody a ochranného nápoje

Kromě příjemné teploty na pracovišti je povinností zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům přístup k pitné vodě, a to ze zákona:

V případě nevyhovujících klimatických podmínek je zaměstnavatel také povinen poskytnout zaměstnancům (na své náklady) tzv. ochranné nápoje. Ty jsou podávány na základě zařazení do jednotlivých tříd pracovišť.

Komu se nelení, chodí na školení

Stejně jako by měl být o těchto náležitostech a povinnostech informován zaměstnavatel, měl by o tom informovat a řádně proškolit i své zaměstnance. Případně, to může nechat na odbornících z EXTÉRIA. V případě zájmu o školení pro zaměstnavatele i zaměstnance v rámci bezpečnosti práce nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku