Povinnosti zaměstnavatele vůči těhotným zaměstnankyním

Zaměstnankyně zpravidla nějakou dobu otálejí, než oznámí svůj stav svému zaměstnavateli. Často ale netuší, že právě v těhotenství má k nim zaměstnavatel několik povinností a ony naopak řadu práv.

Dva základní předpisy upravující práce, které mohou těhotné ženy vykonávat:

  • Zákoník práce, konkrétně zákon č. 262/2006 Sb., dle něj těhotné ženy nesmí vykonávat práce ohrožující jejich mateřství, či práce, ke kterým není daná žena dle lékařského posudku zdravotně způsobilá.
  • Vyhláška č. 180/2015 Sb., informuje „o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).“

Z těchto předpisů vyplývá, že pokud je zaměstnavateli těhotenství zaměstnankyně známo, je povinen, v případě vystavení rizikům ohrožujícím těhotenství (tím i přímo plod) této zaměstnankyně během výkonu své práce, o této skutečnosti nastávající matku informovat. Dále například zakazuje práci těhotných zaměstnankyní přesčas či upravuje vysílání těhotných žen na služební cesty mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, to je například možné jen s jejich souhlasem.

Nastavte si interní předpisy a komunikujte je

Kromě legislativních předpisů je také vhodné zřídit vlastní interní směrnice, které se budou danou problematikou zaobírat a budou podobné situace upravovat přímo v dané společnosti. S těmito směrnicemi je nutné samozřejmě obeznámit i danou zaměstnankyni, které se týká.

Vedení BOZP nemusí být chaos, jsme tu pro vás!

Za porušení povinností v rámci BOZP, zákoníku práce a vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích může zaměstnavatel při kontrole dostat pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Obraťte se na společnost EXTÉRIApeníze investujte raději do inovací než zbytečných pokut. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku