Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Z kontrolní činnosti OIP v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu bylo zjištěno, že u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) dochází velmi často k podcenění pracovního rizika a nedodržování pracovních postupů. V případě některých OSVČ byly tyto nedostatky shledávány nejčastěji v souvislosti s neznalostí právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují.

Základní požadavky k zajištění BOZP na dřevoobráběcích strojích jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a v NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V § 3 NV č. 378/2001 Sb. stanovuje pro dřevoobráběcí stroje minimálními požadavky na jejich bezpečný provoz. Rovněž stanovuje, že zařízení se smí používat pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací (návod k obsluze stroje).

Základní bezpečnostní požadavky pro práci na dřevoobráběcích strojích:

  • Obsluha musí být zaškolena a zacvičena a dodržovat doporučení výrobce.
  • Neodstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
  • Zkontrolovat správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajistit stroj proti nežádoucímu spuštění.
  • Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu (zpětnému vrhu).
  • Materiál se nesmí do řezu tlačit tělem a obsluha nesmí stát v rovině kotouče.
  • Při dořezávání a obrábění krátkého materiálu (méně než 400 mm) používat přípravky s držadly.
  • Piliny, třísky a jiný odpad ze stolu stroje se dovoluje za chodu nástroje odstraňovat pouze s použitím vhodné pomůcky.
  • Nebrzdit doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmět a nevzdalovat se od stroje, pokud není vypnutý a pokud se nástroj pohybuje.
  • Zpracovávat pouze materiál bez kovových nebo jiných částí.
  • Obsluha musí používat upnutý pracovní oděv, který nesmí mít volné části, jež by mohly být vtaženy rotujícími částmi stroje (je zakázáno nošení řetízků, prstýnků apod.). Při ručním posuvu materiálu na kotoučových pilách se nesmí používat rukavice.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Jaké jsou recenze a zkušenosti klientů s firmou EXTÉRIA? BOZP levněji a kvalitněji, jde to ?

Co je to BOZP? Kdo je povinný řešit BOZP? Musím mít BOZP?

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku