Do společnosti, která provozuje autosalon pro prodej nových vozidel a servis těchto vozidel se nahlásila tématická kontrola z Hasičského záchranného sboru z odboru prevence, která provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany v těchto prostorech z hlediska zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Při tématické kontrole HZS, byly technikem společnosti Extéria předloženy následující dokumenty:

požární kniha, směrnice požární ochrany, revize el. instalace, doklad o revizích hasicích přístrojů a hydrantů, osnovy periodického školení zaměstnanců v požární ochraně, atd.

V případě neplnění těchto povinností, hrozí provozovateli autosalonu ze strany HZS při výkonu státního požárního dozoru pokuta od 500 000 až do výše 1 000 000 Kč za porušení povinností, dle § 76 zákona o požární ochraně.

Při fyzické kontrole objektu se HZS zaměřovala především na vyznačení únikových cest, zda je označena revize hasicích přístrojů, jejich počty a správné umístění. Dále zda jsou umístěny požární řády a poplachové směrnice.

Vše proběhlo v pořádku a bez problémů. Tudíž protokol o kontrole, který bude kontrolní orgán vypracovávat, bude bez závad.

Další recenze a zkušenosti klientů se společností EXTÉRIA:

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Kontrola HZS v síti lékáren v Čechách. Exteria recenze a zkušenost klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování