Ochraňte své zaměstnance před úrazy očí!

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, ale také nejcitlivějším. Úrazy očí se stávají při práci velmi často, protože k poškození oka může dojít během chvilky. Jaké jsou druhy úrazů očí a jak se jim můžeme vyhnout?

K úrazu oka může dojít mnoha způsoby, ať už se jedná o náraz, přítomnost chemikálie nebo cizího tělesa v oku Většině těchto úrazů se dá zabránit používáním osobních ochranných pracovních pomůcek.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Nejčastější poranění očí

Mezi běžná mechanická zranění patří například zhmoždění oka či jeho odření. Často mohou do oka vniknout ostré cizí předměty, které ho mohou mírně protrhnout, nejčastěji se jedná o úlomky dřevěných třísek, železných špon při obrábění kovů. K protržení může dojít i vlivem písku, úlomků uhlí nebo také zrn při mletí.

Úraz vzniká také vlivem chemických látek a jejich kontaktu s očima. Nejčastějším zdrojem poranění jsou dráždivé plyny, kapaliny i jemný prach. Nejčastěji dochází k takovým úrazům oka v laboatořích, při úklidových pracích, ale i u prací stavebních.

První pomoc

Zatímco u mechanických úrazů se pomoc odvíjí od míry poškození, u chemických zranění je postup víceméně jednotný. První pomoc při zasažení oka chemikálií je okamžitý výplach co největším množstvím vody. Poté by se mělo oko přikrýt čistým čtvercem gázy, následně by měla být poskytnuta odborná zdravotnická péče.

Mohlo by vás také zajímat: Zaměstnavatelé často zapomínají na povinné školení první pomoci

Ochrana očí

Ochranné brýle

Základní ochrannou pomůckou jsou brýle, bohužel jsou pro některé také jejich jediným ochranným prostředkem. V prvé řadě by se mělo jednat o certifikované ochranné brýle, které jsou určeny pro konkrétní druh práce.

Obličejový štít

Rozlišujeme dva druhy obličejových štítů – celoobličejové, které sahají až po bradu, a pološtíty, které chrání oči. Dokáží ochránit především před mechanickým poraněním, ale před prachem a plynem už ne.

Celoobličejové masky

Masky jsou určené zejména pro ochranu před chemickými vlivy, především pak před plyny a aerosoly.

O komplexní outsourcing, vyplývající ze zákona pro každou firmu i OSVČ, od odborníků a profesionálů v oboru v rámci celé ČR a Slovenska, se vám postará EXTÉRIA. Zajistí Vám ochranu před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku