Zaměstnavatelé často zapomínají na povinné školení první pomoci

Školení první pomoci zaměstnanců je pro řadu firem stále jednou velkou neznámou. Řada z nich totiž ani netuší, že povinnost o odborném proškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci jim ukládá samotný zákoník práce a při následných kontrolách jsou pak nemile překvapeni. Technici BOZP a PO proto klienty společnosti EXTÉRIA důrazně upozorňují, že školení první pomoci je zákonem stanovená povinnost pro všechny zaměstnavatele, která vyplývá z § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Obsah školení je možné si přizpůsobit

Kurz první pomoci seznámí zaměstnance se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče před příjezdem zdravotníka. Úkolem kurzu školení první pomoci je naučit zaměstnance, jak se správně zachovat v krizových situacích, se kterými mohou na svém pracovišti přijít do styku. Školení první pomoci obvykle obsahuje informace o základních životních funkcích člověka (dýchání, vědomí, srdeční činnost), proškolení o neodkladné resuscitaci, zastavení krvácení zraněného apod. Různé pracovní pozice představují pro zaměstnance různá rizika, která se mohou v závislosti na prostředí pracoviště velmi lišit. Důležité je proto přizpůsobit obsah školení první pomoci také podle druhu vykonávaných pracovních činností a rizik, která zde zaměstnancům hrozí.

Školení první pomoci by mělo zaměstnancům kromě prevence úrazů na pracovišti a teoretické části nabídnout také praktický nácvik dovedností, které jsou nezbytné pro laické poskytnutí první pomoci.

Kdo může školit?

Kurz školení první pomoci si může vzít na starost buď osoba způsobilá v oblasti prevence rizik týkající se BOZP nebo instruktor první pomoci, který k tomu má příslušnou kvalifikaci. Kurz mohou zaměstnanci absolvovat také online přes internet. Školení by se pak mělo opakovat pravidelně každé dva roky.

Zajistěte bezpečné pracoviště pro své zaměstnance

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další postřehy z oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku