Potravinářské průkazy jsou od 1. 7. 2023 minulostí

Od 1. července nastala zásadní změna, která se týká také oblasti BOZP. Došlo totiž ke zrušení zdravotních průkazů, které jsou veřejně známé spíše jako potravinářské průkazy. K čemu byly zdravotní průkazy, a co tato změna přinese?

Kdo musel potravinářské průkazy mít?

Zdravotní průkazy byly potřebnou součástí nejen u zaměstnanců a brigádníků v potravinářství, ale také v celé řadě další profesí, například u úpravny vod, provozování vodovodů, v tetovacích studiích nebo v oblasti, kde přišli zaměstnanci do styku s kosmetickými přípravky.

Potravinářské průkazy museli mít také brigádníci, kteří přišli do styku s jídlem. Průkazy jste získali u doktora, kde jste za jeho vydání zaplatili určitý poplatek. Bohužel se postupem času staly průkazy spíše byrokratickou formalitou, než smysluplnou povinností. Zatěžovaly nejen samotné pracovníky, ale i lékaře, kteří zejména přes léto strávili i několik hodin vydáváním průkazů.

Přečtěte si také: Jaká rizika vám hrozí v létě na pracovišti?

Jaký měly význam?

Zdravotní průkazy měly význam především u již zmíněných brigádníků, u kterých nejsou povinné takzvané vstupní pracovnělékařské prohlídky. Průkaz měl tedy alespoň částečně suplovat tuto vstupní prohlídku. Opět lze ale říci, že lékaři ne vždy prohlídku provedli, a zkrátka průkaz vydali. I z toho důvodu se poté jeví průkazy jako zbytečná formalita.

Konec průkazů

Ke zrušení této povinnosti došlo 1. července 2023, a to zákonem č. 167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Přes to je potřeba zdůraznit, že zaměstnanci musí stále dbát na dodržování hygienických předpisů

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Chci informační schůzku