Zvýšená kompenzace za pracovní úraz nebo při nemoci z povolání je tady!

Aby ti, kteří pobírají náhrady za výdělek, o který přišli v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dostávali vyšší kompenzace, sáhla vláda k nutným a značným změnám. Zvedají se kompenzace pro pracovníky, kteří utrpěli pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání. Je potřeba tomu však předcházet.

Definice pracovního úrazu je stanovena v § 271 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž se zde zabývá i veškerou problematikou s pracovními úrazy spojenou. Pro účely tohoto zákona je pracovní úraz definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k čemuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Náhrada za ztrátu na výdělku

Tato náhrada kompenzuje snížení příjmu zaměstnance po skončení pracovní neschopnosti. Zaměstnanci přísluší ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Chraňte se před případnými sankcemi

Nepodceňujte bezpečnost práce na vašem pracovišti, mohlo by vás to přijít pěkně draho. Obraťte se raději na firmu EXTÉRIA, která vyřeší BOZP a PO zcela za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vyhněte se vysokým pokutám.

Přečtěte si další aktuality z oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku