Alkohol na pracovišti. Jak je to s povinností podrobit se dechové zkoušce?

Podrobit se dechové zkoušce na pracovišti může podle § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vyžadovat zaměstnavatel, vedoucí pracovník, případně jiná osoba jím pověřená (vždy písemně, nelze někoho pověřit pouze ústně) nebo přímo zdravotník. U velkých firem se nejčastěji jedná o smluvního lékaře.

Oprávnění provést dechovou zkoušku

Ověřit si, zda je zaměstnanec pod vlivem alkoholu, může zaměstnavatel nebo nadřízený zaměstnanec. Zaměstnanec má právo test na alkohol odmítnout, ovšem v takovém případě po něm může zaměstnavatel požadovat lékařské vyšetření, které je zaměstnanec povinný podstoupit. Pokud by odmítl i to, zaměstnavatel s ním může rozvázat pracovní poměr.

Vsaďte na kvalitní přístroje

Dechová zkouška se provádí pomocí detekčních trubiček nebo alkohol testerem. Ideální je řádně zkalibrovaný elektrochemický alkohol tester. V jiném případě totiž může dojít k falešně pozitivnímu či zkreslenému výsledku, který může ovlivnit například žvýkačka nebo cigareta, kterou měl zaměstnanec těsně před měřením. Pokud tedy není přístroj kalibrovaný, nemůže zaměstnavatel na základě získaných výsledků uložit pracovníkovi jakékoliv sankce.

V případě pozitivních výsledků na přítomnost alkoholu se daní zaměstnanci zúčastní lékařského vyšetření, které výsledek buď potvrdí, či naopak vyvrátí.

Po provedení měření je nutné sepsat Protokol o provedení dechové zkoušky na alkohol, který by měl být podepsaný ideálně svědky, kteří byli u měření přítomni.

Sankce za požití alkoholu v pracovní době

Pokud se u testovaného zaměstnance potvrdí pozitivní výsledek krevní zkoušky na alkohol, je zaměstnanec povinen zaplatit náklady za její provedení, včetně dopravy apod. Stejně tak musí zaplatit výdaje za lékařské vyšetření, pokud se odmítne podrobit dechové zkoušce. Zaměstnavatel po prokázání alkoholu v krvi může zaměstnanci udělit pokutu, v krajním případě s ním může okamžitě rozvázat pracovní poměr.

Stejně tak ale může dostat pokutu také zaměstnavatel, a to až do výše 300 000 korun za to, že:

  • Z hlediska bezpečnosti práce nezajistil na pracovišti dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, například formou vydané interní Směrnice o Postupech při zkouškách na požití alkoholu nebo jiných omamných látek.

Přečtěte si další tipy a aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku