Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V PBŘ našel označených více dveří, než se ve skutečnosti na pracovišti nacházelo, a naopak požární stěny chyběly.

Jako první bylo technikovi předloženo požárně bezpečnostní řešení stavby, které bylo ovšem zpracované pro celý objekt a nikoli pouze pro pivovar. Byly v něm tedy zahrnuté i prostory, které patří jiné firmě. V PBŘ technik našel všechna požárně bezpečnostní zařízení, která se v prostorách pivovaru nachází, a technické výkresy zobrazující jednotlivá podlaží.

Přečtěte si také: Co všechno řeší PBŘ?

Revizní zprávy doplňujte!

Dále se technik Extérie zabýval revizními zprávami, které byly naštěstí aktuální, ale přes to se v nich nacházelo několik nedostatků. Při nalezených závadách, které následně na daném zařízení opravíte, je potřeba odstranění závady dopsat také do revizní zprávy. Dobře si také zjistěte, jak často se revize u daných zařízení provádějí. U tlakových nádob se například provádějí revize 1x ročně, zatímco v pivovaru byly revizní zprávy doplněné pouze co dva roky.

Průchodnost všech únikových cest je důležitá

Poté technik přešel ke kontrole provozních prostor pivovaru. Důležitým prvkem každého pracoviště je adekvátní značení únikových cest, hlavních uzávěrů a označení podružných elektrických jističů. Technik tedy upozornil na nedostatečné označení únikové cesty a na nutnost zajištění její průchodnosti.

Přečtěte si také: Jaká byla pracovní úrazovost v roce 2022?

K čemu slouží požární stěny?

V PBŘ bývají označené také požární uzávěry, které se na pracovišti nacházejí. Požární dveře, které se nacházejí v druhé patře, byly otevřené, proto technik majiteli vysvětlil, proč je nutné mít dveře naopak vždy zavřené. Další dveře měly být v prvním patře, ovšem jednalo se spíše o požární stěnu.

Požární stěny jsou plošné konstrukce na hranici požárního úseku uvnitř objektu, popřípadě na hranici dvou objektů. Otvory, které v konstrukcích ohraničují požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob.

Požární stěny v pivovaru se skládala z několika kovových částí, ty byly od sebe oddělitelné.

V závěru návštěvy pracoviště znovu technik připomněl všechny nalezené závady a možnost jejich řešení před následnou kontrolou HZS.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku