Požární technika

Požární technikou se rozumí hasicí přístroje, hydranty, zásahová vozidla HZS, atd.

Související články:

Chci informační schůzku