Požární technikou se rozumí hasicí přístroje, hydranty, zásahová vozidla HZS, atd.