Požívání alkoholu v zaměstnání a jak tento problém řešit.

Většinu z nás by ani nenapadlo požít alkohol na pracovišti. Nicméně i takové věci se bohužel stávají a naší povinností je udělat vše pro prevenci. Jak s démonem, jakým alkohol jistě je, bojovat na pracovišti?

Za dodržování zákona zodpovídá zaměstnavatel

Zaměstnanci se zakazuje požívání alkoholických nápojů a dalších návykových látek dle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce. Dále se zakazuje příchod pod jejich vlivem na pracoviště a kouření na pracovištích, případně v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také zaměstnanci nekuřáci.

Zaměstnavatel ručí za dodržování tohoto zákona a má povinnost zajistit na pracovišti nejen zákaz požívání alkoholických nápojů, ale i návykových látek. V opačném případě mu může být podle zákona § 30 č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až 300 tisíc korun.

Jak je to s důvodným podezřením

Pokud již u nějakého ze zaměstnanců panuje důvodné podezření, ať už že je pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, a v tomto stavu zaměstnanec mohl vykonávat činnost, kterou by mohl ohrozit nejen sebe, ale i někoho dalšího (případně poškodit majetek), v takovém případě je povinen se podrobit orientačnímu vyšetření a kontrole přítomnosti těchto látek. Pokud se dotyčná osoba nepodrobí vyšetření a bude jej odmítat, je považována za osobu pod vlivem (alkoholu či omamných látek). V tomto případě může být zaměstnanec propuštěn, případně s ním bude zahájeno správního řízení. 

Hrazení nákladů za vyšetření

Může dojít k situaci, kdy zaměstnanec se vyšetření podrobí a nález u něj bude negativní. V takovém případě náklady za toto vyšetření hradí zaměstnavatel. V opačném případě platí náklady na toto vyšetření zaměstnanec.

Chraňte sebe i svůj majetek a ošetřete si toto v rámci BOZP dokumentace!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku