Vytvořením dokumentace BOZP to nekončí. Důležité je udržovat ji stále aktuální!

Snad v každém článku klademe důraz na důležitost vedení BOZP a PO agendy. Jejím zavedením to, ale nekončí. Naopak začíná. Dokumentaci je třeba neustále zachovávat aktuální a musí odpovídat aktuálnímu stavu provozovny.

Zavedením BOZP dokumentace to teprve začíná

Co je BOZP dokumentace jsme vám již představili. Dnes je tedy na řadě představení nutnosti její pravidelné aktualizace. Jak totiž uvádí § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, je nutné, aby zaměstnavatel neustále vyhledával možné nebezpečí a zajistil vhodné pracovní podmínky. Aby toho mohl zaměstnavatel dosáhnout, musí zajistit pravidelné kontroly pracovního prostředí, aktualizovat danou bezpečnostní agendu a proškolovat své zaměstnance.

S BOZP dokumentací se pojí:

  1. zařazování jakýchkoliv legislativních změn do vytvořené dokumentace;
  2. případné zanesení změn hierarchie či personální změny odpovědných osob společnosti do dokumentace;
  3. pravidelná kontrola rizik vycházející z činnosti firmy (nákup nových strojů, technologií apod.) a zanesení případných změn do dokumentace.

Jaké změny BOZP musí být zaznamenány?

Každý nový rizikový faktor, návrh na bezpečnostní opatření, odstranění daného rizika, nebo jakákoliv jiná změna týkající se BOZP musí být zaznamenána.

Stejně důležitá aktualizace PO

O důležitosti aktualizovat udržovat aktuální dokumentaci požární ochrany informuje Zákon č. 133/1985 Sb.České národní rady o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb.Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Které upravují a dohlíží na dodržování:

  • povinnost zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany;
  • plnit podmínky PO a udržovat informace v dokumentaci, v souladu se skutečným stavem.

Stejně jako u BOZP dokumentace i u té PO je nutné zaznamenat a aktualizovat jakoukoliv změnu, např. nalezení nového požárního nebezpečí, jeho vyřešení, zavedení nové směrnice apod. Do dokumentace se také zaznamenává prověrka, pravidelná školení atd.

Jestli vám z těch všech povinností jde hlava kolem, zavolejte na to odborníky!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku