Víte, kdy se jedná o pracovního úraz?

Pracovní úraz zaměstnance znamená vždy velkou komplikaci, ovšem právo na finanční odškodnění má pracovník jen za určitých podmínek. Podívejte se, kdy se jedná o pracovní úraz a v jakém případě vám vzniká nárok na finanční kompenzaci.

Kdy se jedná o pracovní úraz?

Pojem pracovní úraz blíže specifikuje § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt, které vznikly zaměstnanci:

  • Nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů,
  • Při plnění pracovních úkolů,
  • V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů

Důležité je také připomenout, že podle zákoníku práce není pracovním úrazem takový úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do práce a zpět.

Kdy má zaměstnanec nárok na náhradu škody v případě pracovního úrazu?

V případě, že došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance, vzniká mu u jeho zaměstnavatele nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy. Ovšem jedině za předpokladu, že zaměstnanec neporušil žádné bezpečnostní a jiné právní předpisy, se kterými byl seznámen, nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek apod.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku