Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Kompletní dokumentace

Vyhotovení kompletní BOZP a PO dokumentace je základ, který by měl mít každý nejen hotel či penzion, ale jakýkoliv podnikatel. O zákonné povinnosti vézt BOZP a PO agendu jsme psali již nesčetněkrát. Je to opravdu základ všeho, který je navíc vyžadován legislativou a kontrolován příslušnými orgány.

Pokud bychom měli představit konkrétní požadavky PO dokumentace, které by měla obsahovat, jednalo by se především o:

 • začlenění hotelu do kategorie požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • požární knihu,
 • požárně poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • řád ohlašovny požárů,
 • záznam o provedeném školení zaměstnanců na úseku PO.

Kromě BOZP a PO dokumentace je důležité mít vyhotovenou a připravenou stavební dokumentaci, kam zahrnujeme nejen projektovou dokumentaci, ale i kolaudační rozhodnutí a požárně bezpečnostní řešení dané stavby.

Pravidelné revize a kontroly

V rámci prevence a pravidelných ročních prověrek je vhodné pravidelně nechávat stroje, zařízení i hasicí přístroje podrobovat revizím a kontrolám. Provozovatel stanoví pravidelné revize technických zařízení a tyto pravidelné revize a kontroly by poté měly být i patřičně sepsány.

Ostatní povinnosti

Při všech bezpečnostních a protipožárních opatřeních je důležité, aby provozovatel dbal na specifika dané budovy a daného provozu. Platí ovšem i obecné požadavky, které by měly splňovat všechny hotelové (či jiné ubytovací) provozy:

 • viditelně vyvěšená požární poplachová směrnice a požární evakuační plán,
 • přístup ke spojovacím a komunikačním prostředkům (telefon) a zajištění jejich provozuschopnosti,
 • trvale průchozí únikové cesty a nouzové východy,
 • označení únikových cest a nouzových východů,
 • značení a zpřístupnění hlavních uzávěrů (hlavní uzávěr plynu apod.),
 • zajištění uzavření požárních dveří,
 • přístupné a provozuschopné hasicí přístroje, hydranty a jiná požární zařízení.

Nejste si jisti všemi povinnostmi? Přenechte to nám!

Mějte vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí a ušetřete až statisíce či miliony na pokutách! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se pouze svému podnikání.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku