Obecní úřady v rámci dotací na zaměstnance, pravidelně zaměstnávají pracovníky z úřadu práce na tzv. veřejnoprospěšné práce v obci.

Zaměstnanec obecního úřadu, který byl zaměstnán jako pracovník veřejnoprospěšných prací měl v rámci svých pracovních povinností provádět sekání travních ploch v rámci obce. Při této činnosti došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance.

Zaměstnanec sekal trávu křovinořezem v příkopu, nezajistil však svou bezpečnost ani bezpečnost ostatních osob a to vzhledem k tomu, že si neprošel sekanou travní plochu, a nezjistil, zda zde není odhozený nějaký předmět (láhev, odpad), který by mohl být následně zdrojem rizika úrazu.

V příkopě byl odhozený drát, který byl při kontaktu se strunou křovinořezu vymrštěn a zabodl se zaměstnanci do oka. Jednalo s o vážný pracovní úraz s hospitalizací zraněného. Obce často zapomínají zajistit těmto zaměstnancům školení obsluh malé zemědělské techniky dle NV č. 28/2002 Sb., v rámci kterého jsou zaměstnanci seznámeni s bezpečným pracovním postupem při používání křovinořezů, sekaček a motorových pil.