Rubrika: Státní správa

Školení BOZP, PO a malé zemědělské techniky na obecním úřadě

Naše technička navštívila obec v Královéhradeckém kraji, kde ji čekalo školení nejen bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, ale i školení malé zemědělské techniky. Školení probíhalo na obecním úřadě dané obce a v dnešním článku vám představíme, jak probíhalo!

Školení BOZP, PO a malé zemědělské techniky na obecním úřadě

Konzultace pro městys: chybějící bezpečnostní značení

Dva z našich techniků zavítali při kontrole i do městyse se 895 obyvateli, nacházející se v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Upozornili jsme na závady, navrhli jejich řešení a ušetřili několik tisíc na pokutách!

Konzultace pro městys: chybějící bezpečnostní značení

Revize jsou častým předmětem kontrol

Pod pojmem revize si lze představit kontrolu zařízení či systémů, která se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize může provádět pouze technik, který …

Revize jsou častým předmětem kontrol

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Při nedávné kontrole klienta EXTÉRIE si inspektor vyžádal záznamy o průběžných celoročních kontrolách, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Do záznamů …

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

U namátkových kontrol ze strany OIP či SUIP, které se zaměřují na bezpečnost práce a požární ochranu, je jedním z hlavních bodů kontroly přítomnost lékárničky na pracovišti, …

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

Chci informační schůzku