Technici z Extérie se postarají o bezproblémovou kontrolu i u vás

Tentokrát zamířili technici z Extérie k dlouholetému klientovi, kterého čekala kontrola z Krajské hygienické stanice. Klient je se službami Extérie dlouhodobě spokojený a ani tentokrát tomu nebylo jinak.

Pravidelné prověrky vás zbaví mnoha problémů

U klientů, kteří jsou u Extérie delší dobu, nemají technici na předkontrolách tolik práce, protože zde dochází k pravidelným ročním prověrkám, které eliminují největší problémy. Po příjezdu tedy technik provedl kontrolu dokumentace, kde se zaměřil zejména na:

  • Podklady ke kategorizaci prací – rozhodnutí KHS o zařazení jednotlivých prací do kategorií, sdělení k oznámení o zařazení prací do kategorie druhé, protokoly z měření, hodnocení (pokud jsou nějaké změny, doložení podkladů).
  • Podklady o poskytování pracovnělékařských služeb (písemná smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, lékařské prohlídky zaměstnanců, lékařský dohled na pracovišti), u nových zaměstnanců datum nástupu do zaměstnání.
  • Podklady o poskytování OOPP (např. interní směrnice, evidence o přidělování OOPP).
  • Podklady o školení zaměstnanců z BOZP (např. osnova, prezenční listiny).
  • Evidence rizikových prací (dle § 40 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Některé směrnice panu jednateli aktualizoval, ale jinak bylo vše v pořádku.

Přečtěte si také: Evidenční karta OOPP musí být při kontrole v pořádku.

Na co se zaměřila inspekce?

Jako první se inspektorka pana jednatele vyptávala, jaké pracovní pozice ve společnosti má, zda se jedná o jednosměnný provoz, a zda nastaly v průběhu let nějaké zásadní změny. Následně se vrhla na kontrolu dokumentace. Detailně prohlédla smlouvy k pracovnělékařským službám, kategorizace prací a směrnice o poskytování OOPP a karty jejich výdeje.

Poté se všichni vydali na kontrolu pracoviště, kde prošli nejen místo s výrobou, ale i montážní místnost a sociální zařízení.

Nakonec paní inspektorka shledala, že je vše v pořádku, a klient si mohl oddechnout. Technici z Extérie opět dokázali, jak bezproblémově může probíhat kontrola s Extérií.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku