Technik požární ochrany (TPO)

Technik požární ochrany je jedním z kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti v oblasti prevence v požární ochraně, dle zákona.

Technik požární ochrany je oprávněn zajišťovat plnění povinností stanovených právnickým a fyzickým podnikajícím osobám v § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a. Jedná se zejména o školení PO vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy preventistů PO a členů požárních preventivních hlídek právnických a fyzických podnikajících osob, jež provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, o školení PO vedoucích a ostatních zaměstnanců právnických a fyzických podnikajících osob, jež provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a o zajištění dalších povinností stanovených zákonem právnickým a fyzickým podnikajícím osobám – zpracování dokumentace PO, provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně atd.

Související články:

Chci informační schůzku