V práci se každý den zraní až 90 zaměstnanců. Často za to může sám zaměstnavatel

Pracovní prostředí často představuje nebezpečí a určitá rizika pro naše zdraví. Obzvlášť pak pro zaměstnance, kteří pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Jedná se například o práci ve výškách, v chladném prostředí nebo třeba v zaměstnání, v němž zaměstnanci přichází do kontaktu s chemickými či jinými nebezpečnými látkami. Statistiky ukazují, že průměrně se v práci zraní kolem 90 zaměstnanců denně. Každý třetí den pak dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu.

Dopravní nehody patří k nejčastějším pracovním úrazům

Ze statistik Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že mezi nejrizikovější profese patří povolání řidiče. Následují pracovní pozice, ve kterých často dochází k pádům z výšek. Riziko představuje také zaměstnání, kde je pracovník v kontaktu se stroji a těžkou technikou, případně manipuluje s těžkými břemeny.

Podle odborníka na bezpečnost práce je to právě zaměstnavatel, který bezpečnost na pracovišti často zanedbává a podceňuje tak hrozící rizika. Příčinou pracovních úrazů bývá často nedodržování nebo porušování bezpečnostních předpisů, používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce a jednání bez oprávnění. Častou příčinou bývá také profesní slepota, kdy má zaměstnanec k práci už rutinní přístup a existující rizika tak zkrátka přehlíží.

V pondělí dochází k pracovním úrazům nejčastěji

Čísla jasně ukazují, že nejrizikovější den připadá na pondělí, kdy mezi 10. a 11. hodinou dopoledne dochází k pracovním úrazům nejčastěji. Mezi zraněnými jsou pak zpravidla zaměstnanci ve věkové kategorii od 41 do 45 let.

Přečtěte si další aktuality z oblasti BOZP a PO:

Související články:

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Nedávno proběhla jedna z dalších plánovaných kontrol KHS u klienta, jehož společnost se zabývá výrobou a dodávkou spirál, filamentů, odpařovacích zdrojů, a hliníkových háčků. Proběhla kontrola dokumentace, obsah lékárničky …

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Chci informační schůzku