Revize. Jak často by se měly provádět a proč se nevyplatí je zanedbávat?

Kontroly z oblastního inspektorátu práce či hasičského záchranného sboru se mimo jiné zaměřují na revize. Ty se přitom netýkají pouze elektřiny, ale také plynových zařízení, ochrany před bleskem, komínů, spalinových cest, kotlů na tuhá paliva a biomasu. Navíc velmi častou chybou je, že majitelé či jednatelé firem nerozlišují revizi od kontroly, především pak u plynových zařízení a rozvodů či u spalinových cest. To je ovšem velká chyba. Jsou to totiž pravidelné revize, které se u elektrických instalací a zařízení vyžadují.

Revize elektrických zařízení v závislosti na druhu prostředí

Provádění pravidelných revizí závisí na druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. V případě ochrany před bleskem pak záleží na druhu objektu. V běžném prostředí se revize opakují co pět let. V okolí, které je zatížené chladem, horkem nebo vlhkem se revize opakují co tři roky. V mokrém prostředí či v místě, ve kterém hrozí extrémní koroze, se revize vyžadují každoročně. Příkladem jsou zemědělské stroje a zahradnická zařízení, u kterých se revize provádějí co půl roku. Jednou za pět let se pak provádí revize elektroinstalací společných prostorů a revize ochrany před bleskem.

Jaké jsou druhy revizí a jak často se provádějí?

Existují dva druhy revizí, které se rozlišují podle toho, kdy se zařízení a stroje zapojily. Prvním jsou výchozí revize, které se provádí ještě před samotným zapojením elektrických rozvodů a spotřebičů do elektrické sítě. Bez provedené výchozí revize nemůže být například provedena kolaudace domu.

Druhým typem jsou revize pravidelné, které kontrola provádí systematicky vždy za určité časové období. O tom, že revize skutečně proběhla, dokládá vystavení revizní zprávy, kterou musí odpovědná osoba uchovat pro případ kontroly, havárie nebo pracovního úrazu. Zpráva je důležitá pro případné pojistné plnění, které v důsledku havárie či úrazu vznikne.

Kdo revize může provádět?

Ve firmách se často stává, že revize elektrických zařízení, strojů apod. provádí osoba, která k tomu nemá dostatečná oprávnění či odbornou kvalifikaci. Revize provedené od nepovolané osoby jsou pak neplatné, což s sebou přináší další problémy. Je proto důležité, aby revize prováděl revizní technik, který je k tomu přímo proškolen. Zabráníte tím nepříjemné situaci, kdy v případě havárie nebudete mít nárok na pojistné plnění a všechno budete muset hradit sami.

Potřebujete poradit? Nechte to na nás

Bezpečnostních předpisů a norem je opravdu spousta. Není proto divu, že v tom mají podnikatelé a firmy zmatek. Přenechte proto starosti s BOZP a PO odborníkům. Firma EXTÉRIA se o vše postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další informace v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku