Víte, co obnáší překážky v práci a na co máte v takovém případě nárok?

Co vlastně patří mezi překážky v práci a máte v případě jejich vzniku nárok na náhradu mzdy?

O co se vlastně jedná?                           

Překážky v práci jsou zákonem uznané skutečnosti, které vám coby zaměstnanci zasahují do pracovní doby a brání vám tak vykonávat práci pro vašeho zaměstnavatele. Dělí se do dvou skupin v závislosti na tom, na jaké straně vznikají:

  1. Překážky na straně zaměstnance
  2. Překážky na straně zaměstnavatele

Překážky na straně zaměstnance

Mezi osobní překážky, které jsou důvodem, proč zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci, patří:

Svatba, mateřská či rodičovská dovolená, ošetřování člena rodiny, úmrtí v rodině, pobyt v lázních nebo péče ve zdravotnickém zařízení.

V případě vaší svatby máte nárok na dva dny dovolené, kterou vám zaměstnavatel poskytne, přičemž náhradu mzdy získáte pouze za jeden den. V případě, že jste rodičem jednoho z nastávajících manželů, máte nárok na jeden den dovolené a náhradu mzdy za tento den (musí to být den obřadu, který je zároveň pracovním dnem).

Kromě osobních překážek existují ještě překážky z důvodu obecného zájmu, kdy zaměstnanec vykonává veřejnou funkci nebo občanskou povinnost. Překážky na straně zaměstnance mohou vzniknout také z důvodu školení či studia při zaměstnání pracovníka. Nejčastějším důvodem dalšího vzdělávání je získání větší kvalifikace, díky které může zaměstnanec dál kariérně růst.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

V případě, že zaměstnavatel nemůže přidělit svému zaměstnanci práci, kterou má stanovenou v pracovní smlouvě, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele. Mezi takový druh překážek se řadí:

Prostoje (poruchy na strojích a zařízeních), přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelných událostí apod.

Další překážky v práci vznikají nejčastěji kvůli poklesu poptávky, nedostatku zakázek nebo omezení odbytu výrobků. V takovém případě má zaměstnanec získat od svého zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši 60 % svého průměrného výdělku.

V případě prostojů je zaměstnavatel povinný vám přidělit jinou práci. Pokud to však není možné, musí vám poskytnout náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % průměrné mzdy.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO:

       

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku