Víte, jaké bezpečnostní předpisy o požární ochraně se na vás jako zaměstnavatele vztahují?

Každá fyzická či právnická osoba nebo živnostník musí mít ze zákona, vztahujícího se k BOZP, zajištěnou požární ochranu (PO). Dodržování bezpečnostních předpisů a norem v oblasti požární ochrany pak stanovuje přímo zákon č. 133/1985 Sb., české národní rady o požární ochraně.

V rámci požární ochrany musí každý podnikatelský subjekt zařadit své pracoviště do jedné ze tří kategorií podle daného rizika nebezpečí vzniku požáru. Existuje kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Zaměstnavatel je poté povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, které plynou z konkrétního zařazení do rizikové kategorie, a které se vztahují přesně k jeho podnikatelské činnosti.

Požární poplachovou směrnici by měl mít zajištěnou každý zaměstnavatel

Jedním ze základních dokumentů požární ochrany je požární poplachová směrnice, která vymezuje činnosti zaměstnanců a dalších osob na pracovišti v případě vzniku požáru. Konkrétně informuje o tom, jak při požáru postupovat, jak ho ohlásit či jak se ho pokusit uhasit. Směrnice musí být dobře viditelnápřístupná. Je proto důležité ji vyvěsit zejména k východům, únikovým cestám, na schodiště a chodby, kde bude na očích nejen zaměstnancům firmy, ale také různým návštěvám, technikům, řemeslníkům apod.

Poplachová požární směrnice je stanovena zákonem o požární ochraně a vztahuje se na všechny podnikatele, kteří vykonávají svou činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Zaměstnavatelé bez zvýšeného požárního nebezpečí sice tuto povinnost nemají, přesto však musí mít vyvěšena alespoň důležitá čísla tísňového volání.

Co musí každá požární směrnice obsahovat?

Požární poplachovou směrnici upravuje § 32 zákona č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a měla by obsahovat:

  • Konkrétní postup osoby, která zaznamená požár, způsob a místo ohlášení požáru
  • Důležitá telefonní čísla na tísňovou linku
  • Způsob, jak vyhlásit požární poplach pro zaměstnance, jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku
  • Telefonní číslo ohlašovny požáru
  • Postup osob v případě vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru)
  • Telefonní čísla na havarijní a pohotovostní služby dodavatelů elektřiny, plynu a vody

Jednou za rok se pak formou cvičného požárního poplachu testuje účinnost opatření uvedených v poplachové požární směrnici. Před každým zahájením se cvičení musí nahlásit na operační středisko hasičského záchranného sboru příslušného kraje.

Nezapomeňte na evakuační plán

Evakuační plán představuje dokument, který definuje a upravuje bezpečnostní opatřenípokyny, jak postupovat v případě evakuace osob, zvířat a majetku v důsledku vzniku mimořádné události. K té dochází například při vzniku požáru, povodní, zemětřesení, úniku plynu, výbuchu apod.

Vedle evakuačního plánu existuje také požární evakuační plán. Rozdíl je pouze v tom, že je součástí dokumentace požární ochrany a vychází z § 33 zákona č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Požární evakuační plán pak definuje způsob, jak postupovat při evakuaci osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru nebo v důsledku jeho ohrožení.

Další novinky v oblasti BOZP a PO:

https://www.exteria.cz/osvedceni-bezpecny-podnik-jako-znamka-kvality/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku