Víte, jak odhalit únik plynu a co v takovém případě dělat?

Únik plynu. V poslední době velmi diskutované a aktuální téma. Pokud patříte k domácnostem, které využívají plynové spotřebiče, určitě jste si vědomi rizika úniku plynu, který je i v dnešní době plné moderních přístrojů poměrně častý. Co tedy dělat, když máte podezření, že vám v domácnosti uniká plyn?

Tichý zabiják

Nebezpečí spočívá v tom, že samotný zemní plyn nemá žádný zápach. Pro identifikaci případného úniku se proto obohacuje o zapáchající sloučeniny síry, tzv. sirné alkoholy, které svým zápachem silně připomínají zkažená vejce.  

Pořiďte si detektor úniku plynu

Spoléhat se na vlastní čich vám však některých případech rozhodně stačit nebude. Při nedokonalém spalování zemního plynu totiž vzniká jedovatý oxid uhelnatý, který nejde vidět ani cítit. Člověka tak před unikajícím plynem nic nevaruje. Při vyšší koncentraci oxidu uhelnatého začne člověk pociťovat bolesti hlavy, závratě, nevolnost a zarudnutí pokožky. Následně může dojít ke ztrátě vědomí, v krajním případě k poškození mozku a smrti udušením. Pro zachycení úniku oxidu uhelnatého se tak rozhodně vyplatí investovat do kvalitního detektoru spalin.

Jak postupovat při úniku plynu?

Pokud vás detektor plynu nebo zápach upozorní na únik plynu, nejdůležitější je v prvé řadě zachovat chladnou hlavu a postupovat následovně:

  1. Vypněte spotřebič, který únik plynu způsobuje, případně zhasněte všechny další hořáky, ze kterých může plyn unikat
  2. Uzavřete hlavní přívod plynu. V tomto případě se vyplatí vědět, kde se ventil nachází a jak přívod vypnout ještě před tím, než to skutečně budete potřebovat
  3. Otevřete všechna okna a dveře a dostatečně vyvětrejte, abyste snížili koncentraci plynu ve vzduchu
  4. Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče ani spínače (zvonek, světla), nemanipulujte s elektrickými zásuvkami a otevřeným ohněm (zápalky, svíčky, zapálená cigareta), mohlo by dojít ke vzniku jiskry a následnému vznícení plynu
  5. Na hrozící nebezpečí úniku plynu upozorněte své sousedy, vyhněte se však použití výtahu nebo zvonku, které by mohlo vést k výbuchu plynu
  6. Z bezpečného místa kontaktujte mobilem pohotovostní linku dodavatelů plynu 1239, která funguje nepřetržitě a zcela zdarma
  7. V případě, že k úniku plynu dochází na nepřístupném místě je potřeba kontaktovat také hasiče a policii ČR

Pravidelnou kontrolou snížíte riziko na minimum

Riziko úniku plynu není možné zcela odstranit. Přesto ho můžete co nejvíce eliminovat. Dosáhnete toho pravidelným servisemúdržbou plynových kotlů a spotřebičů ve vaší domácnosti. Kontrolu plynových zařízení by měl provádět servisní technik aspoň jednou ročně.

Při používání plynových spotřebičů buďte obezřetní. Všímejte si například jakéhokoliv zápachu, zvuku a barvy plamene. Ten by měl mít modrý odstín, naopak oranžová nebo žlutá barva plamene znamenají únik plynu.

Hrozbu úniku plynu snížíte také tím, že si pořídíte chytrý hlásič, který vás na případné nebezpečí dokáže včas upozornit a zabránit tak nejhoršímu. Investujte proto do detektoru spalin, který vás včas upozorní na únik nebezpečného oxidu uhelnatého. Hlásič plynu vám zase svou zvukovou signalizací dá vědět, že plyn přesáhl ve vzduchu pět až deset procent dolní meze výbušnosti.

Detektory jsou vhodné zejména do malých, špatně odvětrávaných míst jako jsou kotelny, sklepy či koupelny a do všech místností, ve kterých používáte plynové spotřebiče.

Dále by vás mohlo zajímat:

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku