Zaměstnanci v železniční dopravě se dočkají delšího odpočinku

Nově vláda schválila návrh Ministerstva dopravy, který upravuje pracovní dobu a odpočinek strojvedoucích. Cílem nařízení vlády je zvýšit bezpečnost na železnicích předcházením přetěžování zaměstnanců, které má často za následek fatální selhání.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) stojí za rostoucím počtem železničních nehod převážně lidský faktor. Zaměstnanci drah, ale také sami zaměstnavatelé si stěžují na příliš krátký odpočinek mezi pracovními směnami. Nedostatek odpočinku je pak příčinou únavy a nepozornosti. Ve spojení s občasným nedodržováním stávajících pravidel může mít absence odpočinku a nepozornost katastrofální následky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo společně s Ministerstvem dopravy změnit tento nefunkční systém a navrhlo upravit režim odpočinku pro provozní zaměstnance. Kvůli nárůstu hustoty dopravy a počtu dopravců v posledních letech byli právě strojvedoucí velmi přetěžováni.

Více odpočinku, méně nehod na železnicích       

Změny se dotknou především úpravy délky tzv. režijní jízdy, která mohla prodloužit směnu zaměstnance železnice. Nařízení se dále zaměří na minimální zkrácený šestihodinový odpočinek mezi pracovními směnami, který se prodlouží na 7 hodin za podmínky, že se zaměstnanec vyspí na lůžku minimálně 6 hodin.

V hledáčku má Ministerstvo dopravy také délku pracovní doby, jejíž součástí je režijní jízda. Nově nesmí pracovní směna přesáhnout 13 hodin. V případě, že je součástí směny režijní jízda, je možné ji prodloužit pouze o dobu jejího trvání, maximálně však na 15 hodin. Nařízení také omezuje celkový čas během dne, ve kterém se může pracovní směna rozdělit do více částí – opět nejvýše na 15 hodin.

Bezpečnost práce vždy na prvním místě

Změny, které nové vyhlášky obsahují, že netýkají pouze státních firem, ale také soukromých dopravců. Pohlídejte si proto nová nařízení a pravidla, která se vás a vašich zaměstnanců týkají.

Ztrácíte se v nepřeberném množství nových a neustále se měnících podmínek? Přenechte vaše starosti odborníkům. Obraťte se na specializovaná místa EXTÉRIA MARKET pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle +420 720 023 709 či e-mailu recepce@exteria.cz

Čtěte také:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku