Zkušenost klienta z gastronomie při kontrole z OIP

Na konci července informoval oblastní inspektorát práce (OIP) o plánované kontrole jednoho z největších provozovatelů kaváren v Česku. Ihned po nahlášení kontroly proto proběhla konzultace technika firmy EXTÉRIA s klientem. U klienta byla zjištěna chybějící dokumentace BOZP a PO, chybějící školení první pomoci, revize, návody a další nesrovnalosti, které byly zapsány do závad. Technik EXTÉRIE klienta na tyto nedostatky upozornil, aby je stihl ještě před návštěvou z OIP odstranit.

Naplánovaná kontrola z OIP proběhla dne 29. 7. 2021 a zaměřila se zejména na směrnice BOZP, kontrolu revizí elektrických spotřebičů a návody k jejich obsluze či na kontrolu vedení knihy úrazů. Podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce totiž zaměstnavateli, který nevede evidenci o pracovních úrazech, hrozí pokuta až do výše 400 000 Kč.

V tomto případě měl však klient vše v pořádku a inspektor v dokumentaci neshledal žádné nedostatky. Naopak byl mile překvapený rozsáhlými směrnicemi, které měl klient vzorně vedeny. Při revizi zmínil pouze drobné nedostatky v lékařských prohlídkách, které klient ihned opravil.

Při následující kontrole prostorů pracoviště byl klient upozorněný na vysoké umístění poliček a velikost šatny pro zaměstnance. Ovšem s přihlédnutím k blížící se rekonstrukci, kterou kavárnu čeká, nebyly zaznamenány žádné závažné nedostatky a pochybení.

Díky společnosti EXTÉRIA, jejímž službám důvěřuje téměř 5 000 klientů, proběhla kontrola ke spokojenosti klienta i inspektora z OIP zcela v pořádku a bez sankcí.

Další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku