Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Společnost, která působí na trhu plastových polotovarů od r. 2011 se nahlásila kontrola z Krajské hygienické stanice (KHS) odboru hygieny práce. Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor sanitárního zařízení (odpočívárna, šatna, sprcha, umývárna, WC, atd.). Na státní zdravotní dozor, který je zaměřen na zařazení prací do rizikových kategorií a ověření jejich správného zařazení z hlediska působení rizikových faktorů na zaměstnance. Dále na ověření vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek u zaměstnanců. Případný vznik nemocí z povolání.

V případě, že zaměstnavatel nezajistí, dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, oznámení o zařazení pracovní činnosti do rizikových kategorií a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu práce.

V případě, že kontrola zjistí, že podmínky nesplňujete, může vás potrestat jednak zákazem či omezením činnosti, a může vám také uložit peněžní pokutu. Výše pokuty se stanovuje podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a může činit až 2 000 000 korun, v případě poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie pak až 3 000 000 korun.   

Ihned nás kontaktoval jednatel společnosti a náš technik BOZP vyrazil ke klientovi ještě před termínem kontroly. Provedl kontrolu pracoviště a kontrolu aktualizace námi zpracované dokumentace BOZP.

V pátek dne 10.11.2017 na místo dorazil technik Extéria ještě před příchodem kontroly z KHS. Inspektorka z KHS zahájila kontrolu a v první řadě si nechala předložit změny týkající se kategorizace prací, kterou EXTÉRIA provedla a nechala si schválit KHS. Dále zda má firma uzavřenou smlouvu se smluvním lékařem a zda jsou u zaměstnanců skladu (profese skladník) provedeny vstupní lékařské prohlídky. I toto jsem klientovi zajistili v rámci ročních služeb BOZP a PO.

Jedná se o klienta, který se společností EXTÉRIA spolupracuje již od roku 2015.  

Další zkušenosti a recenze klientů společnosti EXTÉRIA najdete zde:

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Kontrola HZS v síti lékáren v Čechách. Exteria recenze a zkušenost klienta

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Moje recenze a zkušenost se společnosti EXTÉRIA s lužbami BOZP a PO. Společnost EXTÉRIA a její služby využívám od roku 2015, kdy jsem ukončil spolupráci s bývalým bezpečákem z důvodu nekomplexních služeb a neochoty mě zastupovat u kontrol. Vždy jsem dbal na profesionalitu a zkušenost tu mi Extéria poskytla. Z kontroly KHS mám pocit, že jsem se rozhodl správně, jelikož v protokolu bylo uvedeno bez závad. Děkuji společnosti EXTÉRIA a za možnost napsat svou recenzi a zkušenost.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku