Zkušenost a recenze klienta, který má výrobnu hudebních nástrojů

Rád bych uvedl recenzi a zkušenost, kterou mám se společností EXTÉRIA. Služby využívám od minulého roku, kdy jsem uzavřel balíček na roční služby pro oblast BOZP a požární ochrany. Jedná se o rodinnou firmu, která se zabývá výrobou hudebních nástrojů v Čechách.

Této společnosti se nahlásila kontrola od Státního požárního dozoru příslušného Hasičského záchranného sboru z odboru prevence. Tento je oprávněn vstupovat do objektu a provádět výkon kontroly nad dodržováním zákonné povinnosti v oblasti požární ochrany, dle zákona č. 133/1985 o požární ochraně. V případě, že firma nemá zařazení provozovaných činností podle požárního nebezpečí, dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, hrozí ji pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

V den kontroly byla přítomna technička požární ochrany ze společnosti EXTÉRIA, která klienta zastupovala. V den kontroly přijeli 3 hasičky a zahájili kontrolu. Jako jeden z prvních dokumentů chtěli vidět začlenění do požárního nebezpečí. Tento dokument byl předložen, výroba je začleněna s zvýšeným požárním nebezpečím. jelikož se jedná o činnosti, při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu. Dále se kontrolovaly revize u kotlů, hasicích přístrojů atd.

Poté se šlo na prověrku objektu, kdy kontrolovaly značení únikových cest, opsaly si dvě výrobní čísla hasicích přístrojů, aby posoudily, jestli jsou na určeném místě ty správné. Také se kontroloval vyvěšená PPSka a řády.

Na závěr byl sepsán protokol z kontroly, který byl bez zjištěných závad.

Další zkušenosti a recenze klientů společnosti EXTÉRIA:

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Jsem velmi rád, že jsem využil služeb společnosti EXTÉRIA a mohu dát i já svou recenzi a zkušenost se společností EXTÉRIA a službami BOZP a PO. Takovou kontrolu bych určitě sám nezvládl a díky odborným znalostem techničky byla kontrola bez jakýchkoliv závad a vše proběhlo v pořádku. Za to ji patří velký dík. konečně jedna z mála profesionálních a odborných firem v tomto oboru. Děkuji za možnost dát svou zkušenost a recenzi se službami BOZP a PO. Spokojený klient z pobočky Beroun.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku