Smrtelný úraz zaměstnance: jak postupovat a proč nepodceňovat prevenci.

Bohužel se na pracovištích stávají i takové úrazy, jejichž následkem může být vyhasnutí lidského života. Je to tragická událost, kterou nechce podstoupit žádný zaměstnavatel. Pokud se ale něco takového již stane, jak dochází k posouzení, zda je na vině zaměstnanec či zaměstnavatel? A co z toho v obou případech plyne?

Zavolat PČR a vyhodnotit, co se přesně stalo a kdo neštěstí zavinil

Prvním krokem v případě pracovního úrazu s následkem smrti je nutné zavolat Policii České republiky. Nejen tu bude zajímat, jak k neštěstí došlo a jak přesně se dané neštěstí stalo. Zda se zaměstnanci stal úraz v rámci dodržení pracovních postupů, nebo zda obcházel vnitřní předpisy a směrnice. Je tedy nutné přesně popsat, co daný zaměstnanec dělal, jakým způsobem a jak se neštěstí přihodilo. V podstatě je nutné zjistit, zda si úraz způsobil zaměstnanec, nebo je na vině zaměstnavatel.

Mít v pořádku BOZP dokumentaci je klíčové

Zejména v tomto případě je pro zaměstnavatele důležité mít správně a řádně vedenou BOZP agendu a mít v pořádku všechny pracovně právní vztahy vůči zaměstnanci. Pro zaměstnavatele je to i jakési papírové potvrzení toho, že udělal vše, co bylo v jeho silách v rámci BOZP.

V případě, že zaměstnanci pracují s ochrannými pomůckami, je nutné mít o tomto doklad. Dále je nutné doložit, že byl daný zaměstnanec těmito pomůckami vybaven, poučen o jejich používání a jejich přijetí podepsal do karty výdeje. Pokud se podpis v kartě výdeje nachází, je na úraz pohlíženo jako na nepředvídatelné riziko práce. Zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat používání OOPP zápisem do knihy kontrol BOZP. Pokud zaměstnavatel doloží vybavení OOPP a kontrolu jejich používání, je na úraz pohlíženo jako na porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance.

V opačném případě, kdy se zjistí pochybení na straně zaměstnavatele, může být tento zaměstnavatel vyšetřován PČR, kdy podnikateli hrozí trestní stíhání a odnětí svobody až do výše 2 let! Vyšetřování může vézt i OIP a pokutovat podnikatele až do výše 2 milionů korun. To může být likvidační pro malé či střední firmy!  Zároveň se může dostat do nepříjemného soudního řízení ze strany rodinných příslušníků zesnulého a zaplatit tučné odškodné pohybující se v řádech milionů korun.

Kontaktování Oblastního inspektorátu práce a příslušné zdravotní pojišťovny

Dále je nutné neprodleně o situaci informovat i příslušné orgány, kterými jsou Oblastní inspektorát práce a zdravotní pojišťovna daného zaměstnance. Těmto institucím se zašle elektronicky vyplněný záznam o pracovním úraze s následkem smrti. Dá se také předpokládat kontrola z OIP, vzhledem k povaze a závažnosti situace.

Preventivní školení

Následně je důležité provézt mimořádné preventivní školení pro ostatní zaměstnance. Zde jim je představena daná situace, vysvětleny příčiny, případně nejnutnější okolnosti a důraz na prevenci před podobnými incidenty.

Nečekejte, až bude pozdě! Kontrola může přijít už dnes.

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

https://www.exteria.cz/fotovoltaika-jak-ziskat-dotace-a-na-co-si-dat-pozor-jeste-pred-instalaci/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku