Bezpečná práce s elektrickými spotřebiči

Na každém pracovišti se setkáme s nějakým elektrospotřebičem. Práce s elektrickými zařízeními vyžaduje dodržování základů a pravidel pro jejich bezpečné využívání. Nevyplatí se toto riziko podceňovat, protože může dojít k ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Pojďme se podívat na elektrické spotřebiče a co dodržovat pro naši bezpečnost.

Revize elektrických zařízení

Revize elektrických spotřebičů je povinností každého zaměstnavatele! Dbejte na to, aby se na pracovišti vyskytovala pouze taková zařízení, která prošla kontrolou a mají platnou revizi. Nezapomeňte opravdu na všechny elektrické spotřebiče, prodlužovačky, kabely, elektrické nářadí a další zařízení, stroje a nástroje. Právě revize elektrických zařízení bývají častým předmětem kontrol.

Může vás také zajímat: Provádění revizí elektrických zařízení.

Provozní dokumentace

Pro každé elektrické zařízení byste měli mít zavedenou provozní dokumentaci. Zde by měly být zapsané všechny realizované revize a provozní kontroly, ale také pokyny a návody ke správné obsluze a následné údržbě. Součástí by měly být také výrobní dokumenty.

Závady řešte hned

Pokud zjistíte jakoukoliv závadu nebo poruchu na spotřebiči, ihned ho odpojte nebo vyřaďte z provozu. Následně byste měli zajistit jeho opravu, pokud je to možné, nebo jeho odstranění z pracoviště.

Bezpečnostní pokyny

Každý zaměstnanec, který v práci užívá elektrické spotřebiče, by měl být seznámen s bezpečnostními pokyny a pokyny ke správnému užívání a údržbě spotřebičů. Na každém pracovišti by měla být alespoň jedna osoba, která bude odpovědná za elektrická zařízení.

Školení

Důležitým bodem pro bezpečnou práci s elektřinou je školení zaměstnanců a jejich pravidelné kontroly. Při školení BOZP a PO se snažte poposat všechna rizika a možné situace, které mohou kvůli nesprávnému zacházení se elektrozařízeními nastat. V rámci školení byste se měli také seznámit s tím, jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem.

Jestli vám z těch všech povinností jde hlava kolem, zavolejte na to odborníky!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další užitečné informace na téma elektrické spotřebiče a bezpečnost:

Vytvořením dokumentace BOZP to nekončí. Důležité je udržovat ji stále aktuální!
Revize jsou častým předmětem kontrol
https://www.exteria.cz/bozp-a-revize-rucniho-elektrickeho-narada/
Důležitost bezpečnostního značení

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku