Revize jsou častým předmětem kontrol

Pod pojmem revize si lze představit kontrolu zařízení či systémů, která se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize může provádět pouze technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Toto oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky.

Za co zodpovídá revizní technik?

Úkolem revizního technika je vždy pečlivě zkontrolovat, zda aktuální stav zařízení odpovídá předepsaným normám. V případě, že je všechno v pořádku, je možné zařízení i nadále používat. Pokud však revizní technik narazí na nějaké nedostatky či závady, je nutné přestat zařízení používat nebo na něm provést potřebné opravy, které zajistí jeho správný a bezpečný provoz. Jestliže však bude zařízení, které neprošlo revizí, i nadále využíváno, hrozí na pracovišti vznik pracovního úrazu zaměstnanců nebo postih v podobě vysoké pokuty z příslušného kontrolního orgánu. Revize je potřeba opakovat pravidelně po určité době, aby se tím zajistila bezpečnost provozu.   

Typy revizí

Existují různé typy revizí, mezi které patří:

  • Revize elektrických zařízení – elektrospotřebičů, elektroinstalací, elektrického nářadí a hromosvodů
  • Revize plynových zařízení – domovních a průmyslových plynovodů, plynových spotřebičů a plynových kotelen
  • Revize tlakových zařízení – tlakových nádob, stabilních, parních a horkovodních kotlů
  • Revize zdvihacích zařízení – jeřábů, výtahů, nakládacích zařízení, plošin, regálových zakladačů a kladkostrojů
  • Revize požárních systémů – hasicích přístrojů, ucpávek, hydrantů, požárních klapek a požárních dveří
  • Revize tělocvičného nářadí – posiloven, venkovních dětských hřišť, tělocvičen a vnitřního vybavení
  • Revize komínů a spalinových cest

Revizní zpráva

Revizní zpráva je dokument, který obsahuje základní údaje o provedené revizi a její výsledek. Náležitosti revizní zprávy určují normy ČSN 33 1500, ČNS 33 1600, ČSN 33 2000-6 a ČSN 50110-1. Revizní zpráva se vypracovává po provedené revizi vždy zpravidla do týdne. Zprávu zakládá provozovatel či jiná osoba, která je zodpovědná za elektrická zařízení. Zpráva o provedené revizi musí být trvale uložena až do zrušení elektrického zařízení, zpráva o pravidelné revizi pak nejméně do vyhotovení následující zprávy. Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

Správná BOZP a PO je základ

Zákonná povinnost mít na pracovišti zajištěnou bezpečnost práce se nevyplácí podceňovat. V opačném případě vám totiž při jejím nedodržování či porušení hrozí vysoké pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám předáme více informací.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku