Důležitost bezpečnostního značení

Nejen během pravidelných ročních prověrek se naši technici často setkávají s jedním z bezpečnostních nešvarů, a tím je zastavování bezpečnostních prvků či zařízení a zejména jejich neoznačování bezpečnostním značením.

Zastavěné a neoznačené bezpečnostní zařízení

Takto (viz fotografie) byl na jedné nejmenované základní a mateřské škole například zastavěný hlavní uzávěr vody. Nejen že k němu nebyl volný přístup, ale také nebyl ani viditelný a řádně označený. Na základě této, poměrně často vyskytující se, chyby, jsme se rozhodli sepsat pár řádků ohledně důležitosti bezpečnostního značení a zejména důvody, proč jej není radno podceňovat.

Legislativa upravující danou problematiku

Na bezpečnostní, ale i požární, značení myslí i legislativa, a to zejména:

  • § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, který upravujepovinnost označovat pracoviště bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny týkající se požární ochrany,
  • dále § 6 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí povinnost umístit bezpečnostní značky a značení.

Dále bezpečnostní značení a jejich vzhled upravují normy (např. ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864, ČSN ISO 17724 nebo ČSN 01 8013).

Kromě těchto norem a zákonů upravuje bezpečnostní značení i další legislativa, která je již konkrétněji specifikovaná, například pro dané odvětví či oblast působení (stavebnictví apod.), nebo na základě činností, které jsou během provozu vykonávány.

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostního značení

Toto upravuje přímo jedno z nařízení vlády, konkrétně Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a jsou zde uvedeny všechny podrobnosti, které s danou problematikou souvisí. Toto nařízení rozděluje vzhled značení na:

  • značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pád osob,
  • zákazová značka,
  • výstražná značka,
  • příkazová značka,
  • informativní značka pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci,
  • informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty.

Nejste si svým bezpečnostním značením jistí?

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku