BOZP při chovu zvířat, zemědělské družstva

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při chovu zvířat jsou následující:

Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, stanoví nařízení vlády č. 27/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel musí stanovit pracovní postupy a organizovat práci při chovu zvířat tak, aby byla věnována zvýšená pozornost zvířatům zejména:

• při havarijních situacích a situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty,
• novým nebo přicházejícím do dosud nepoznaného prostředí,
• sestavovaným do skupin z jedinců, kteří na sebe nejsou navyklí,
• poraněným nebo postiženým následky poranění nebo nakaženým infekčními nebo přenosnými nemocemi,
• v době říje,
• u nichž se mohou projevit obranné reakce, protože pečují o svá mláďata.

Zaměstnavatel také musí zajistit, aby před manipulací se zvířaty ve výše uvedených situacích byly vhodně zabezpečeny a upraveny prostory pro zvířata tak, aby se snížila možná rizika chovu. Dále musí zaměstnavatel zajistit odpovídající počet zaměstnanců, jejich vybavení potřebnými pracovními pomůckami odpovídajícími dané nebo očekávané situaci a stanovit konkrétní postup práce.

Veškerou povinnou dokumentaci BOZP ke skladu Vám zajistíme na klíč, stačí kontaktovat jakoukoliv pobočku Extéria Martket v rámci celé České nebo Slovenské republiky. Extéria Market je Vám k dispozici pro zajištění komplexních služeb bezpečnosti práce a požární ochrany pro Vaši provozovanou činnost.

Přílohy výše uvedeného nařízení vlády stanoví další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při chovu koní, skotu, prasat, ovcí a koz, drůbeže, ryb, psů, kožešinových zvířat a včel.

(zdroj: SUIP)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP pro skladování, dokumentace pro sklady

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

 

Související články:

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Každou firmu asi nezaskočí komando 20 úředníků v čele Maláčové a Stropnického, jako se to stalo dne 20. 7. 2021, kdy tato akce “Férová práce” byla značně medializována. Z našeho …

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Od 12. dubna již není vyhlášen nouzový stav na území České republiky.Nelze tedy vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením v pracovněprávním vztahu vzniklém po 19. 1. 2021. Stejné pravidlo se uplatní i pro vydávání zdravotních …

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Chci informační schůzku