Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Bezpečnost práce a tlakové lahve na pracovišti (BOZP)

Nevíte si rady, jak správně manipulovat s tlakovými lahvemi na pracovišti? Zkusíme Vám poradit, co vše je třeba dodržet z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

U tlakových láhví musí být zajištěna hlavně jejich bezpečná přeprava, používání a skladování.

O zacházení s tlakovými nádobami na plyny a jejich skladování hovoří ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, a to konkrétně v části 7 a části 10, kde se mimo jiné uvádí, že:

  • nádoby musí být zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu,
  • zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem musí mít tento klobouček nasazený,
  • samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu,
  • nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu,
  • ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně,
  • místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (láhve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (láhve).

Pokud se však jedná o uložení a umístění tlakových láhví (nejedná se o skladování) na pracovištích, musí být, mimo jiné, tlakové láhve rovněž zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu, např. řetízkem. Prázdné nádoby musí být ukládány za stejných podmínek jako plné nádoby a zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem, který musí mít nasazený.

Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu je důležité, aby stav příslušné tlakové láhve na pracovišti byl jednoznačně identifikovatelný, tzn., zda se jedná o tlakovou láhev plnou, prázdnou nebo poškozenou, která je určena k výměně.

(zdroj: bozpinfo)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádní kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v BOZP a PO:

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Jaké jsou recenze a zkušenosti klientů s firmou EXTÉRIA? BOZP levněji a kvalitněji, jde to ?

Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

 

 

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku