Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Bezpečnost práce a tlakové lahve na pracovišti (BOZP)

Nevíte si rady, jak správně manipulovat s tlakovými lahvemi na pracovišti? Zkusíme Vám poradit, co vše je třeba dodržet z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

U tlakových láhví musí být zajištěna hlavně jejich bezpečná přeprava, používání a skladování.

O zacházení s tlakovými nádobami na plyny a jejich skladování hovoří ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, a to konkrétně v části 7 a části 10, kde se mimo jiné uvádí, že:

  • nádoby musí být zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu,
  • zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem musí mít tento klobouček nasazený,
  • samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu,
  • nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu,
  • ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně,
  • místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (láhve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (láhve).

Pokud se však jedná o uložení a umístění tlakových láhví (nejedná se o skladování) na pracovištích, musí být, mimo jiné, tlakové láhve rovněž zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu, např. řetízkem. Prázdné nádoby musí být ukládány za stejných podmínek jako plné nádoby a zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem, který musí mít nasazený.

Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu je důležité, aby stav příslušné tlakové láhve na pracovišti byl jednoznačně identifikovatelný, tzn., zda se jedná o tlakovou láhev plnou, prázdnou nebo poškozenou, která je určena k výměně.

(zdroj: bozpinfo)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádní kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v BOZP a PO:

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

 

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku