OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.

V roce 2018 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce jako kontrolní orgán pro bezpečnost práce celkem 4 045 pokut v souhrnné výši 299 359 611 Kč.

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 28 206 kontrol. Z tohoto počtu se 9 092 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích (BOZP), na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 8 339 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 501 kontrol. 

V roce 2018 přijaly orgány inspekce práce celkem 6 670 podnětů ke kontrole, kdy nejvíce podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce (BOZP).

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 34 914 nedostatkůpřičemž 20 324 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a vyhrazených technických zařízení.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců, kdy nebyla zpracována povinná dokumentace BOZP a nebo byla neurčitá, kdy chyběly ve směrnicích přesně specifikované činnosti a odpovědnosti zaměstnavatelů.

Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr

zdroj:(SUIP)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Neohlášená kontrola

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS ve firmě na výrobu a montáž dřevostaveb Praha

Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

 

 

 

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku