Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo co hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli?

Již skutečnost, že zaměstnavatel nabízí práci načerno, by pro vás měla být varováním, že se pravděpodobně nejedná o úplně férového zaměstnavatele. Jaké komplikace se vám mohou např. stát, pokud se rozhodnete pracovat načerno, to znamená pracovat u zaměstanavatele bez pracovní smlouvydohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti?

  • Zaměstnavatel vám nezaplatí vaši mzdu. Když nemáte pracovní smlouvu na to, abyste prokázali, že pro zaměstnavatele pracujete a za kolik, nemáte jak domoci se zaplacení dlužné mzdy po zaměstnavateli, a to ani skrze soudní řízení.
  • Po zaměstnavateli nemáte jak nárokovat např. dovolenou, dodržování přestávek v práci či jakoukoliv jinou ochranu, kterou zákoník práce zaměstnanci přiznává, neboť z pohledu zákoníku práce nejste zaměstnancem.
  • Pokud se vám stane pracovní úraz nebo se u vás projeví nemoc z povolání, nemůžete po zaměstnavateli nárokovat žádné náhrady, které by vám jinak dle zákoníku práce v takovém případě náležely.
  • Zaměstnavatel již nechce, abyste pro něj pracovali. Nárok na odstupné nemáte. Mimo to, standardně byste šli na úřad práce, tam prokázali dobu, po kterou jste pro zaměstnavatele pracovali, a která je pro nárok na získání podpory v nezaměstnanosti velmi důležitá, stejně tak jako byste prokázali svůj dosažený výdělek, který ovlivňuje výši přiznané podpory v nezaměstnanosti. V případě práce načerno vaše odpracované roky a výše výdělku pro úřad práce neexistují. Nárok na podporu v nezaměstnanosti tedy s nejvyšší pravděpodobností nezískáte, jelikož nebudete mít splněnu podmínku získané doby pojištění ve výši 12 měsíců za poslední dva roky.
  • Pokud jste zaevidováni na úřadu práce, a k tomu si navíc přivyděláváte načerno, hrozí vám vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyřazení má samozřejmě i ten důsledek, že stát již za vás nehradí povinné zdravotní pojištění, a to si musíte hradit sami. Toto pojištění si také musíte hradit sami, pokud nejste nikde jinde oficiálně zaměstnáni, nebo jste se na úřadu práce při ztrátě zaměstnání nezaregistrovali.
  • Zaměstnavatel za vás také neodvádí zdravotního pojištění ani další povinné odvody, takže např. v případě nemoci vám nevzniká nárok na dávky z nemocenského pojištění. Stejně tak např. ženy nezískávají potřebnou dobu pojištění pro dosažení nároku na mateřskou dovolenou.
  • Řádná práce se také započítává jako doba pojištění pro získání nároku na dávky důchodového pojištění jako je starobní a invalidní důchod. V případě práce načerno se vám tedy potřebná doba pojištění nenavyšuje a vy pak najednou při žádosti o důchod můžete zjistit, že vám několik let chybí, nebo že jeho výše bude nízká, protože výdělek vydělaný prací načerno se do výše důchodu nemá jak započítat.

Závěrem zmiňujeme, že v případě, že jako fyzická osoba (zaměstnanec) vykonáváte práci načerno, tj. nelegálně, hrozí vám pokuta až 100 000 Kč a v případě, že umožňujete výkon práce načerno, hrozí vám pokuta až 5 000 000 Kč. Jestliže fyzická osoba podnikatel či právnická osoba umožňuje výkon práce načerno, hrozí jí pokuta 50 000 Kč až 10 000 000 Kč.

(zdroj: pravoprovsechny.cz)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

Jaké jsou recenze a zkušenosti klientů s firmou EXTÉRIA? BOZP levněji a kvalitněji, jde to ?

 

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku