ANO týká se to i Vás… legislativa v rámci ČR ze zákona nařizuje všem společnostem – s.r.o., a.s. i drobným podnikatelům OSVČ dodržovat souhrn opatření bezpečnosti práce.

Souhrně jsou tato pravidla označována jako BOZP (bezpečnost práce) a PO (požární ochrana). Státní kontrolní orgány dodržování zásad namátkově kontrolují – provádějí neohlášené kontroly a v případě nedodržení povinné dokumentace pokutují každý zjištěný nedostatek.

Počet anonymních podnětů na kontrolu zaslaných na SUIP rok od roku roste…

Každý rok roste počet anonymních podnětů na kontrolu u zaměstnavatelů a OSVČ. Na základě podnětu je u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Po ukončení kontroly je podateli podnětu zaslána písemná informace o výsledku kontroly. Podněty se podávají na kterémkoliv Inspektorátu práce nebo SUIP i elektronicky mailem.

V roce 2016 bylo zasláno na Státní úřad inspekce práce 7 409 podnětů na kontrolu firem a OSVČ.

Počet neohlášených kontrol rok od roku roste…

Vzhledem ke stále se zpřísňující legislativě a požadavkům kladeným na bezpečnost práce se počet realizovaných kontrol během posledních 5 let zvýšil o 191%.

Počet kontrol BOZP a PO (x 10.000) v jednotlivých letech 2009-2014

Počet kontrol BOZP a PO (x 10.000) v jednotlivých letech 2009-2014

Statistika Státního úřadu inspekce práce za rok 2016:

– provedeno 29 627 kontrol
– bylo uloženo  3 921 pokut
– ve výši 198,2 mil. Kč

Neznalost neomlouvá – aneb kolik Vás může kontrola stát?

Níže uvádíme nejčastější postihy, které plynou z neohlášených kontrol BOZP a PO:

Sankce z úseku bezpečnosti práce
Správní delikty na úseku pracovní doby dle zákona §28 až 2.000.000,- Kč
Správní delikty úseku bezpečnosti práce dle zákona §30 až 2.000.000,- Kč
Správní delikty na úseku
zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců
dle zákona §31 až 1.000.000,- Kč
Správní delikty úseku bezpečnosti technických
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
dle zákona §32 až 2.000.000,- Kč
Správní delikty právnických osob na úseku
vyhrazených technických zařízení
dle zákona §33 až 2.000.000,- Kč
Sankce z úseku požární ochrany
Za porušení zákona o požární ochraně dle zákona §133 až 500.000,- Kč

Využíjte komplexního zajištění služeb BOZP a PO od naší společnosti, můžete se tak bez starostí věnovat svému podnikání…

Jak to funguje?

Pro vedení účetnictví využíváte profesionální služby účetní firmy, která Vás v případě kontroly FÚ zastoupí a obhájí si svou práci. Pro BOZP a PO jsme tady my. V případě kontroly OIP, HZS, KHS postupujete
následovně:

1. oznámíte nám smluvené datum kontroly na provozovně Vaší firmy
2. nemusíte se již o nic starat
3. jsme profesionálové a svou práci si u kontroly vždy obhájíme.

Sjednat info schůzku ZDARAMA