BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.

Obsluha stavebního stroje musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky pro výkon práce.

Zaměstnavatel zajistí, aby odborná způsobilost obsluh stavebních strojů byla získána v souladu s požadavky ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody, která udává způsob výcviku řidičů vhodný pro zemní stroje.

Dále obsluze zajistí seznámení s návodem výrobce konkrétního stroje, obsluhu zaučí a zacvičí v ovládání konkrétního stroje. Pokud není návod ke stroji je nutné zpracovat Místní bezpečnostní předpis ke stroji bezpečnostním technikem (OZO). Dále seznámit zaměstnance s touto směrnicí s podpisem zaměstnance na směrnici.

Zákonné předpisy neuvádí povinnost být držitelem profesního průkazu. Jsou subjekty, které provádějí školení a vydávají doklady o jejich absolvování a různé „průkazy“. Tyto průkazy lze považovat za jedny z možných dokladů o odborné způsobilosti obsluhy strojů pro zemní práce.

Při použití strojů za provozu na pozemních komunikacích je nutno, aby obsluha stroje byla držitelem řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

(zdroj: SUIP)

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

OIP u kontrol vybralo na pokutách za nedodržení BOZP téměř 300 mil. Kč.

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku