Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Recenze a zkušenost klienta z MŠ v okrese Nový Jičín při kontrola Oblastního inspektorátu práce.

Dne 20. 3. 2019 se nahlásila kontrola z Inspektorátu práce v Mateřské škole v okrese Nový Jičín. Paní ředitelka kontaktovala naší společnost a domluvila se s naší techničkou BOZP na konzultaci před touto kontrolou.

Školka spolupracuje se společností EXTÉRIA na zajištění zákonných služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně již od roku 2014 s ročním paušálem necelých 7 000 Kč. Tím je chráněn a v případě kontroly je mu k dispozici technik, který MŠ kdykoliv zastoupí a nemusí hradit nic navíc (tzn. žádné km a hodiny technika). Vše má klient v ročním paušálu co považuje za velmi výhodné. Dále je v ročním paušálu aktualizace směrnic BOZP a PO.

V rámci zastupování využil klient roční služby při kontrole OIP, tedy Oblastního inspektorátu práce, který kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Po příchodu inspektorky do školky byla přítomna technička z EXTÉRIE, která byla při kontrole zastoupila paní ředitelku a vše s paní inspektorkou řešila. Paní inspektorka chtěla vidět osnovu školení zaměstnanců, směrnici na výdej OOPP, karty výdeje OOPP, kategorizaci prací, lékařské prohlídky zaměstnanců a směrnici postup při zkouškách na požití alkoholu a jiných omamných látek. Vše bylo v pořádku.

Při prohlídce pracoviště neshledala žádný nedostatek. Ba naopak, chválila, že se jí školka moc líbí.

Na závěr inspektor sepsal protokol z kontroly, kde uvedl že celá kontrola proběhla bez závad.

Další recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

 

 

Chtěla bych tímto napsat také svou zkušenost a recenzi se společností EXTÉRIA, která zajišťuje bezpečnost práce a požární ochranu u nás v Mateřské školce od roku 2015. Vždy nás EXTÉRIA zastoupila u kontroly, jak Inspektorátu práce, Krajské hygieny tak hasičského záchranného sboru. Veškeré kontroly dopadly bez závad a nikdy jsem nic nemusela platit za zastupování což považují za velkou výhodou této společnosti. V minulosti jsem každou návštěvu bezpečáka musela hradit, jak jeho km tak hodiny strávené u nás ve Mateřské školce. Díky aktualizacím směrnic, které máme zdarma v rámci ročních služeb máme jistotu, že vše je v pořádku a aktuální. Děkuji firmě EXTÉRIA a přikládám svou zkušenost a zároveň děkuji za dosavadní spolupráci.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku