Recenze a zkušenost klienta z MŠ v okrese Nový Jičín při kontrola Oblastního inspektorátu práce.

Dne 20. 3. 2019 se nahlásila kontrola z Inspektorátu práce v Mateřské škole v okrese Nový Jičín. Paní ředitelka kontaktovala naší společnost a domluvila se s naší techničkou BOZP na konzultaci před touto kontrolou.

Školka spolupracuje se společností EXTÉRIA na zajištění zákonných služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně již od roku 2014 s ročním paušálem necelých 7 000 Kč. Tím je chráněn a v případě kontroly je mu k dispozici technik, který MŠ kdykoliv zastoupí a nemusí hradit nic navíc (tzn. žádné km a hodiny technika). Vše má klient v ročním paušálu co považuje za velmi výhodné. Dále je v ročním paušálu aktualizace směrnic BOZP a PO.

V rámci zastupování využil klient roční služby při kontrole OIP, tedy Oblastního inspektorátu práce, který kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Po příchodu inspektorky do školky byla přítomna technička z EXTÉRIE, která byla při kontrole zastoupila paní ředitelku a vše s paní inspektorkou řešila. Paní inspektorka chtěla vidět osnovu školení zaměstnanců, směrnici na výdej OOPP, karty výdeje OOPP, kategorizaci prací, lékařské prohlídky zaměstnanců a směrnici postup při zkouškách na požití alkoholu a jiných omamných látek. Vše bylo v pořádku.

Při prohlídce pracoviště neshledala žádný nedostatek. Ba naopak, chválila, že se jí školka moc líbí.

Na závěr inspektor sepsal protokol z kontroly, kde uvedl že celá kontrola proběhla bez závad.

Další recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii