BOZP ve stavebnictví. Jaká rizika hrozí pracovníkům na staveništích?

Aktuální data statistik jasně ukazují, že stavebnictví patří k nejrizikovějším pracovním prostředím napříč všemi obory. Obzvlášť v tomto odvětví je proto důležité dodržovat zákonnou povinnost v oblasti BOZP a PO, která se vztahuje na každou firmu i drobného živnostníka. Z provedených průzkumů také vyplývá, že největší rizika představují zvýšený hluk či celkové přehřátí organismu, které hrozí během letního období.

Přehřátí či přetížení organismu jako největší riziko

Pomalu, ale jistě se blíží léto a společně s ním také sezóna stavebních prací. Zaměstnanci na stavbách jsou v létě často vystaveni nepříznivým vlivům počasí, jako je déšť či naopak velké horko. Vlivem toho může dojít k přetížení či přehřátí organismu nebo pracovnímu úrazu. Obzvlášť při venkovních pracích je proto potřeba dbát na dodržování zásad bezpečnosti práce. Nezapomínejte na pravidelné přestávky na odpočinek, v případě velkých veder jsou zaměstnavatelé povinni investovat do chladících přileb či pracovníkům poskytnout dostatečné množství tekutin.

Zvýšený hluk na pracovišti

Na staveništích se zvýšený hluk vyskytuje zcela běžně. Bouchání, otřesy, sbíjení či sypání materiálu jsou zvuky, které při překročení stanovených limitů mohou ohrožovat zdraví zaměstnanců. Z dlouhodobého hlediska se kromě poškozeného sluchu mohou pracovníci potýkat s poruchami spánku, psychickými problémy či neustálým pištěním v uších.

Tomuto scénáři je možné zabránit pořízením vhodných ochranných pracovních pomůcek, jako jsou špunty do uší nebo protihluková sluchátka, která by měli zaměstnanci pracující v hlučném prostředí pravidelně nosit.

Riziková práce s elektřinou

Kromě stavebního materiálu se na stavbách pracuje také s elektřinou. I zde je proto potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Při špatné manipulaci totiž může dojít ke zkratům, které mohou zapříčinit zdravotní problémy či dokonce smrt zaměstnance. I v tomto případě je řádné proškolení zaměstnanců o BOZP a PO zcela nezbytné.

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku