Jak je to s bezpečností práce cizinců pracujících v Česku?

Před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině pracovalo v České republice podle dat Českého statistického úřadu ke konci roku 2020 kolem 741 tisíc cizinců, z toho bylo přes 159 tisíc Ukrajinců s povoleným pobytem. Od začátku války je už nyní podle oficiálních zdrojů na území Česka téměř 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Řada z nich si už začala shánět práci, což mimo jiné znamená potřebu posílit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP

I na cizince, ať už pochází ze země EU či nikoliv, se vztahuje povinnost absolvovat před nástupem do pracovního poměru školení bezpečnosti práce. Zároveň se také musí seznámit s hrozícími riziky na daném pracovišti. Zkrátka se na ně vztahují stejná práva a povinnosti týkající se BOZP, jako na české zaměstnance.

Při vzdělávání zahraničních zaměstnanců je důležité dbát na to, aby školení bylo srozumitelné, jednoduché a aby mu rozuměl opravdu každý účastník. Kurzy BOZP včetně praktického zaškolení by proto měly probíhat vždy v mateřském jazyce. Jako efektivní zaškolení zaměstnanců z ciziny se skvěle osvědčily e-learningové kurzy s vizualizacemi.

Jak je to v případě pracovního úrazu nelegálně zaměstnaného pracovníka?

I když je cizinec v Česku zaměstnaný nelegálně tzn., že nemá sjednanou pracovní smlouvu, DPP ani DPČ, v případě pracovního úrazu má i přesto právo na náhradu škody, která mu byla způsobena. I ústně sjednaná práce je totiž pracovněprávní vztah a zaměstnavatel proto není zbaven odpovědnosti za úraz, který vznikne při výkonu práce a související odškodnění. Velkým problémem však je tuto skutečnost právně vymáhat. V případě akutních zdravotních potíží by pak měl cizinec neodkladně vyhledat lékařskou pomoc, a to bez ohledu na jakékoliv další okolnosti.

Zásady BOZP a PO jako nedílná součást každé společnosti

Oblast BOZP a PO je složitá a řada podnikatelů i firem s ní neustále bojuje. Přenechte proto své starosti společnosti EXTÉRIA, která se zaměřuje na problematiku bezpečnosti práce. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a starosti s BOZP přenechte odborníkům.

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku