Zkušenosti klienta ze strojírenské firmy s kontrolou z OIP

O plánované kontrole z oblastního inspektorátu práce se dozvěděla strojírenská firma z Ostravy, která se zaměřuje na obrábění a práci s těžkou technikou. Ihned po nahlášení kontroly přijel za klientem technik firmy EXTÉRIA a prošel s ním veškerou dokumentaci k BOZP a PO.

Podle § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce hrozí klientovi v případě chybějící nebo neaktuální dokumentace BOZP pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Inspektor z OIP navštívil společnost z kraje prázdnin. Po celou dobu kontroly byl přítomen technik ze společnosti Extéria, který klienta zastupoval a na vše dohlížel.

Kontrolor se zaměřil především na zdvihací zařízení. Jeho pozornosti neunikly ani revizní zprávy strojů a elektrického zařízení, bezpečnostní značení, lékařské posudky či pracovní smlouvy zaměstnanců. Dále proběhla kontrola místních bezpečnostně provozních předpisů skladů, kde inspektor požadoval doplnit jejich grafické znázornění o přilehlé okolí, tzn. celý areál včetně příjezdových cest. Tato skutečnost byla technikem ihned napravena. Revize se zaměřila také na školení obsluhy VZV a kompresoru a pověření pracovníků, kteří tyto stroje obsluhují.

Klient byl technikem EXTÉRIE před kontrolou inspektora opakovaně upozorňován na chybějící revize ke strojům, elektrickým zařízením a elektroinstalaci, které mu chyběly již řadu let. Při dané kontrole si inspektor oblastního inspektorátu práce právě tuto veškerou potřebnou dokumentaci ohledně revizí k zařízením vyžádal. Díky předešlému upozornění od bezpečnostního technika měl tak klient veškerou dokumentaci již doplněnou a připravenou ke kontrole.

Inspektor se dále zaměřil na správnost vyplněných posudků od lékaře, konkrétně na uvedenou pracovní náplň zaměstnance. Jelikož na potřebu doplnit tyto údaje byl klient před návštěvou inspekce opět upozorněn technikem EXTÉRIE, při kontrole bylo již vše v pořádku a nemusel se obávat případné sankce.

Celkově tak kontrola proběhla v pořádku a bez závad.

Další recenze a zkušenosti klientů se společností EXTÉRIA:

Související články:

Zkušenost klienta z gastronomie při kontrole z OIP

Na konci července informoval oblastní inspektorát práce (OIP) o plánované kontrole jednoho z největších provozovatelů kaváren v Česku. Ihned po nahlášení kontroly proto proběhla konzultace technika firmy EXTÉRIA …

Zkušenost klienta z gastronomie při kontrole z OIP

Chci informační schůzku