Zkušenosti školy v Praze s EXTÉRIÍ

Reference klienta při kontrole HZS v Základní škole

V červnu letošního roku se nahlásila kontrola z Hasičského záchranného sboru z odboru prevence na kontrolu. Před kontrolou technik Extéria provedl návštěvu školy a prošel, jak dokumentaci tak prostory školy spolu s paní ředitelkou.

V den kontroly byl technik Extérie na místě a při příchodu kontrolora byla zahájena kontrola. Nejdříve se kontrolovala povinná dokumentace k požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. osnovy školení zaměstnanců, požární řády, začlenění do požárního nebezpečí, protokoly o kontrole PBZ dveře, klapky a ucpávky, evakuační plán školy, revize, atd.

Po provedení kontroly dokumetnace dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně se započala prohlídka budovy školy. Po kontrole vydal kontrolor protokol bez zjištěných závad.

Společnost EXTÉRIA ma více jak 4700 smluvních klientů a to vypovídá o její dobré pověsti mezi podnikateli. Díky tomu si upevnila postavení na trhu v České republice a Slovensku, kde působí více jak 9 let.

Další recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Zkušenosti a hodnocení klienta sklářské výroby při kontrole KHS

Recenze a zkušenosti ve firmě na zpracování dřeva při kontrole Inspektorátu práce

Hodnocení a recenze firmy Extéria při kontrole OIP na Obecním úřadě v okrese Cheb

Zkušenost a recenze klienta Extéria s kontrolou KHS v lakovně

Zkušenosti a recenze klienta z mezinárodní kamionové dopravy po nahlášené kontrole z OIP

Recenze a zkušenost ze školství – Pracovní úraz ve školní jídelně

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

 

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku