Den zdravotně postižených

Tuto sobotu slavíme den zdravotně postižených. Pokud máte na svém pracovišti zaměstnance nevidomé, hluché či jinak tělesně postižené, měli byste mít přehled také o jejich právech v rámci BOZP. Snahou zaměstnavatele by mělo být, aby se tito zaměstnanci cítili na pracovišti dobře, bezpečně a bez jakýchkoliv nevýhod. Práva a povinnosti tělesně postižených řeší mimo jiné také Evropská unie ve svých směrnicích, které musí dodržovat její členské státy.

Pamatujte na to, že tito zaměstnanci mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Jak můžete co nejvíce přizpůsobit pracoviště a práci na něm pro zaměstnance se zdravotném hendikepem?

Přečtěte si také: Zdravotní průkaz: kdo jej musí mít a jak ho získá?

Pracovní prostředí

Pracoviště by mělo být řádně přizpůsobené zdravotně postiženému zaměstnanci tak, aby nedocházelo k jeho znevýhodňování nebo dokonce ohrožení jeho zdraví. Snažte se prostor mít bezbariérový, aby se mohl zaměstnanec na vozíku snadno pohybovat po celém prostoru. To ocení i lidé nevidomí. Nezapomeňte ani na vybavení, které by mělo být umístěno tak, aby na něj všichni dosáhli. Pro hluché zaměstnance zase vybavte prostor viditelnými světelnými signály, podle kterých budou schopni poznat případné nebezpečí. Přizpůsobte pracovní nástroje potřebám zaměstnanců, například zakoupením klávesnice s Braillovým písmem.

Vyhodnocení rizik

Sepište a vyhodnoťte všechna rizika, která mohou pro zaměstnance na pracovišti vzniknout. Zohledněte například právě podobu pracovního prostředí, všechny specifické potřeby s ohledem na zdravotní postižení jedince nebo vybavení, které je nutné k výkonu práce.

Školení

Školení je běžnou součástí pro každého zaměstnance. Hendikepovaní zaměstnanci by se měli seznámit se základy bezpečnosti práce s ohledem na jejich zdravotní omezení a specifické pracovní odvětví. Také se na školení musí dozvědět všechna rizika spojená s výkonem jejich práce a jak je minimalizovat.

Den zdravotně postižených

Přečtěte si také:

Školení protipožární ochrany
Nové minimální teploty na pracovištích
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku