Školení protipožární ochrany

Školení požární ochrany je povinné školení pro všechny zaměstnance, které jim má předat všechny základní informace o prevenci, povinnostech a doporučeních o tom, jakým způsobem by se měli chovat v rámci požární bezpečnosti. Zaměstnanci by také měli vědět, jak se chovat v případě požáru, jak podat první pomoc a další životně důležité informace.

Co obnáší školení protipožární ochrany?

Požární školení je důležité zejména pro zamezení vzniku požáru (požární prevence) a seznámení se se základními požárními předpisy. Když už k této situaci ovšem dojde, měli bychom se v ní umět správně zachovat, abychom co nejvíce snížili případná rizika. Každý by měl znát alespoň základní pravidla, kterými může zachránit život sobě, ale i někomu dalšímu. Mezi základní znalosti patří například první pomoc.

Jedno školení a správná požární ochrana může mít významný vliv do budoucna a přispět k ochraně lidských životů, proto není dobré jej podceňovat.

Kdo ho může provést?

Školení požární ochrany může provádět buď proškolený vedoucí zaměstnanec, požární preventistů nebo technik požární ochrany. Dodržování zásad PO a právě i povinnost řádného zaškolení kontroluje příslušný úřad hasičského záchranného sboru.

Jaké jsou zákonné lhůty?

Více o nutnosti školení o požární prevenci najdeme v § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Ta mimo jiné také upravuje lhůty a termíny školení PO.

Školení:

Vedoucích zaměstnanců: vždy při nástupu do zaměstnání a poté jednou za 3 roky

Řadových zaměstnanců: vždy při nástupu do zaměstnání a poté jednou za 2 roky

Osob pověřených zabezpečováním požární ochrany a preventivních požárních hlídek: před nástupem do zaměstnání a poté jednou ročně.

Dokumentace a požární ochrana

Dokumentace slouží ke stanovení podmínek požární bezpečnosti provozu. Kompletní dokumentace požární ochrany obsahuje celkem 11 dokumentů, mezi které patří například posouzení požárního nebezpečí, požární řád, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, požární knihu a další. Článek o dokumentaci požární ochrany naleznete zde.

Co je to požární řád?

Jedná se o základní dokument požární ochrany v provozech se zvýšeným stupněm požárního nebezpečí. Určuje soubor pravidel, jak se chovat na daném pracovišti, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

Kdo je to preventista?

Preventista požární ochrany je osoba, která prošla kurzem odborné přípravy preventivních požárních hlídek a zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

PO (Požární Ochrana)
Zaměstnavatelé často zapomínají na povinné školení první pomoci
Průvodní dokumentace k požární ochraně

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku