Dodržujte zásady BOZP, vyplatí se vám to

Obzvlášť v dnešní době, která je poznamenaná pandemií, neustálým zdražováním a rostoucí inflací, je důležité co nejvíce omezit další výdaje. K nim se mohou přidat například finanční pokuty za nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Průzkumy navíc dokazují, že řádné vedení dokumentace BOZP je spojené s výrazně vyšší produktivitou práce a společnosti díky tomu vykazují vyšší zisky.

Řádně vedená dokumentace BOZP vám může ušetřit i statisíce

Nejčastěji jsou to právě firmy nedodržující zásady bezpečnosti práce, které musí vynakládat nemalé částky na finanční odškodnění zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz nebo se potýkají s nemocí z povolání. Přitom takovým situacím se s vyřešenou BOZP mohou zaměstnavatelé obloukem vyhnout. Navíc firmy s vyšší úrovní bezpečnosti práce vykazují větší úspěšnost na trhu a jejich zaměstnanci jsou v práci spokojenější.

Jaké má BOZP přínosy pro firmu?

Provedené studie odhadují, že za každé euro, které firma do BOZP investuje, se jí vrátí 2,2 EUR. Kvalitně zpracovaná BOZP tak přináší řadu výhod nejen velkým, ale i malým podnikům. Tady je výčet některých z nich:

  • Vyšší produktivita zaměstnanců
  • Snížení výdajů za zdravotní péči
  • Menší počet absencí z důvodu nemoci pracovníků
  • Snížení výplat nemocenských dávek
  • Udržení pracovníků pokročilého věku v zaměstnání   
  • Podněcování využívat efektivnější pracovní metody a technologie

Dodržování BOZP je výhodné pro všechny

Z ekonomického hlediska je dodržování zásad bezpečnosti práce pro firmy velmi finančně výhodné. Za zajištění bezpečného a zdravého chodu pracoviště jsou totiž organizace odměňovány, a to formou:

  • Daňových úlev
  • Nižšího pojistného
  • Státních dotací a grantů

Pojistitelům, kteří tyto finanční dotace a úlevy poskytují, se díky tomu sníží počet a finanční náklady pojistných událostí. Ve výsledku je tak zajištění a dodržování BOZP výhodné pro obě strany.

Svěřte se do rukou odborníků na bezpečnost práce

Firma EXTÉRIA vyřeší vše z oblasti BOZPPO za vás. Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo nám zavolejte na tel. číslo +420 720 023 709 a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zajímavosti v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku