Fotovoltaika – co byste měli vědět před jejím pořízením

Zvyšování cen energií, které jsme snad všichni v poslední době pocítili, je zároveň motivací pro využívání energie z přírodních zdrojů Fotovoltaika se stala v posledních letech velkým hitem, který se postupně objevuje na střechách čím dál častěji. Vyrábění své vlastní solární energie je aktuální téma nejen pro domácnosti, ale i firmy! Jsou tu ale určité povinnosti i rizika, se kterými je nutné počítat.

Dotační programy

Instalaci fotovoltaických systémů podporuje také stát v podobě dotací, na které lze snadno dosáhnout. Pro soukromé osoby je vyhrazen například program Nová zelené úsporám, která zahrnuje také další úsporná řešení. Pro domácnosti s nižšími příjmy je určená zase dotace Nová zelená úsporám Light, jejíž hlavní výhoda spočívá v tom, že peníze poskytuje již dopředu.

Kompletně zpracovaná dokumentace

Před samotným pořízením fotovoltaické elektrárny je nutno mít v pořádku dokumentaci, která se této problematiky přímo týká. Jedná se o dokumentaci požární ochrany. Ta zahrnuje popis toho, jak je budova řešena z hlediska bezpečnosti proti požáru, a dále projektovou dokumentaci budovy. Na základě umístění fotovoltaiky (nejčastěji na střechu budovy) pamatujte také na aktualizaci začlenění provozovaných činností. Tím vzniká automaticky i povinnost vyhotovit dokumentaci o zdolávání požárů, která musí být zkontrolována a schválená Hasičským záchranným sborem. 

Přečtěte si také: Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Pravidelné revize

U těchto zařízení je velice důležitá pravidelná roční revize. Zařízení musí vyhovovat bezpečnostním požadavkům a normám, nesmí dojít k negativnímu ovlivnění funkce zařízení (které by mohlo vézt k požáru) a je nutné kontrolovat, zda nedošlo k poškození, které by mohlo ohrozit činnost, potažmo bezpečnost.

Solární panely řeší nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kdy § 4 říká: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní bezpečnostní předpis případně průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“

Přečtěte si také:

Co přesně znamená dohled na pracovišti?
Jak řešit pracovní úraz?
Pracovnělékařské služby v kostce

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku