I práce v kanceláři může mít vliv na naše zdraví

I když se může zdát, že práce v kanceláři je naprosto bezpečná a žádné pracovní úrazy zde nehrozí, opak je pravdou. Ovšem dá se skutečně říci, že v rámci BOZP jsou úrazy lehčí povahy, o to horší jsou nemoci z povolání, které tento typ pracoviště přináší.

Již z podstaty věci vyplývá, že v kanceláři nedochází k namáhavým fyzickým úkonům. Tělo a jeho zdraví, ale namáháme prostřednictvím sedavé práce u počítače. Poté se mohou objevit následující potíže: problémy s pohybovým aparátem, zhoršení zraku, bolest karpálních tunelů apod. Jak těmto problémům správně předcházet?

Ergonomické pracovní prostředí

Mohla by se jevit jako malichernost, ovšem správná ergonomie pracovního místa je klíčová pro všechna sedavá zaměstnání. U počítače trávíme 8 hodin denně (pokud počítáme pouze zaměstnání), ovšem prosedíme toho daleko více: v autě/hromadné dopravě, na sedačce doma apod. Z toho může plynout ztuhlost svalů, dále omezení pohyblivosti v oblasti krku či páteře, v nejhorším případě může být ovlivněna i pohyblivost a činnost končetin, což jistě není žádoucí. Proto bychom, především v zaměstnání, měli pamatovat na vhodnou ergonomii daného pracovního místa. Nepříjemným zdravotním stavům lze předcházet také vhodným školením v této oblasti, pořízením vhodného nábytku a představení cviků, které lze v pauzách v zaměstnání praktikovat jako prevence proti ztuhnutí svalů atd.

Ochrana před karpálním tunelem v zápěstí

S prací v kanceláři je, v dnešním moderním světě již nevyhnutelně, spojena práce na počítači a především se psaním na klávesnici a používáním počítačové myši. To má za následek nepěkné onemocnění šlach zápěstí, které se projevuje bolestmi v této oblasti a v nevyhnutelných případech je možná pouze operativní léčba. Jako prevence poslouží vhodné pracovní pomůcky, jako jsou speciální podložky, vhodná poloha rukou a odpočinek od monotónní práce na počítači a zaměstnání rukou, alespoň na chvíli, jinou činností.

Ochrana zraku proti záření

Při dlouhém a pravidelném sledování obrazovky počítače může dojít k ohrožení našeho zraku. To oči unavuje, může se tedy dostavit pálení očí, slzení apod. Dochází, ale také ke styku s modrým světlem. Jeho hlavní potíž je v tom, že se snadněji rozptyluje, pro oko je tedy náročnější jej zaostřit a tím oči více vyčerpává, a tím může docházet k jejich nadměrnému namáhání. Prevencí může být pravidelný odpočinek očí od obrazovky, případně je vhodné pro eliminaci modrého světla pořídit ochranné brýle proti modrému světlu, případně nastavit tento ochranný režim ve vašem zařízení.

Nespoléhejte se na zdánlivě nenáročné pracovní prostředí a nechte si vytvořit BOZP dokumentaci profíky!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku