Zachytili jste nejnovější novelu zákona o vyhrazených technických zařízeních?

Začátek letošních prázdnin s sebou přinesl novelu zákona a zrušení zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a zároveň zrušení, případně změnu 25 souvisejících předpisů.

Zrušení, případná změna předpisů

Po delší době se jedná se o poměrně velkou změnu legislativy, která se dotkla jak BOZP, tak do jisté míry také PO. Tímto zákonem byly zrušeny a nahrazeny některé další předpisy, jako je poměrně známá Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Novela se dotkla také směrnic BOZP a osnov školení, místních provozních bezpečnostních předpisů a také různých interních předpisů společností.

Vybrané předpisy nahrazeny novým zákonem č. 250/2021 Sb.

  • Zákon č. 174/1968 Sb.
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb.
  • Vyhláška č. 18/1979 Sb.
  • Vyhláška č. 19/1979 Sb.
  • Vyhláška č 21/ 1979 Sb.
  • Vyhláška č. 73/2010 Sb.

Nový zákon přináší i novinku

Zákon obsahuje i úplnou novinku, a tou je povinnost hlášení havárií. To znamená, že od 1. července 2022 je provozovatel povinen ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení. A to vše bez zbytečného odkladu.

Nezapomínejte na aktualizace dokumentace, nebo to svěřte nám a my se o to postaráme

Pokud chcete problematiku BOZP a PO hodit za hlavu a chcete svou energii věnovat pouze svému podnikání, kontaktujte EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní uděláme za vás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku