Jak eliminovat rizika na pracovišti?

Správný pracovní oděv, rukavice a obuv jsou základními prvky, které ovlivňují bezpečnost práce na pracovišti. Pro eliminaci nebo úplné odstranění rizik při práci však pouze správné vybavení zaměstnanců nestačí.

Pracovní oděv a ochranné pomůcky nejsou vše

I když se možná řadíte mezi zodpovědné zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům při práci poskytují pracovní oděv, obuvochranné pomůcky, pokud nejsou pracovníci seznámeni s bezpečností práce, a jak případným rizikům na pracovišti čelit, jsou stále vystaveni velkému nebezpečí. Zaměstnavatel je totiž povinný zajistit svým pracovníkům také adekvátní proškolení v oblasti BOZP a PO, školení pro obsluhu konkrétních zařízení a strojů nebo také školení v pracovních postupech, které na pracovišti dodržují. Jen díky řádnému proškolení tak budou zaměstnanci například v případě vzniku požáru nejen chráněni díky vhodnému pracovnímu oděvu, ale především budou vědět, jak se v takové situaci mají zachovat.

Nezapomeňte na bezpečnostní značení

Mějte na paměti, že kromě důkladného proškolení, pracovního oděvu a ochranných pomůcek, potřebujete na svém pracovišti také příslušné značení. Ať už vaši zaměstnanci pracují ve výrobním závodě nebo na staveništi, neměly by na nich chybět také důležité značky. Ty mohou pracovníky upozorňovat na kluzký povrch, nebezpečí pádu předmětů nebo třeba na výskyt hořlavých a chemických látek na pracovišti. 

Dbejte na čistotu na pracovišti

Pro dovršení maximální úrovně bezpečnosti práce vám kromě již zmíněných tipů pomůže poslední, neméně důležitá věc. Tou je dodržování čistoty a pořádku na pracovišti, které by mělo být pro každou firmu vždy prioritou. Důležité je ze staveniště odstranit vše, co zaměstnanci k výkonu své práce nepotřebují a naopak jim překáží. Povinnost dodržovat čistotu a pořádek ve firmách, ve kterých se pracuje s hořlavými a toxickými chemikáliemi, nebezpečným odpadem nebo kde se tyto nebezpečné látky skladují, by měla platit dvojnásob.

Chcete mít zajištěnou bezpečnost práce na vašem pracovišti, ale nevyznáte se v nepřehledných předpisech a nařízeních? Přenechte všechny starosti odborníkům z EXÉTRIE, kteří BOZPPO vyřeší za vás. Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář nebo nám zavolejte na tel. číslo +420 720 023 709 a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku